petak, 27. mart 2015.

Saradnja vlasti i OCD je i dalje prioritet!


U okviru aktivnosti na promociji institucionalnih mehanizama saradnje između vladinog i sektora civilnog društva, CPCD je 26.03.2015. u Sarajevu organizovao panel diskusiju kojoj su prisustvovali državni službenici i organizacije civilnog društva. Osnovna svrha i cilj ove diskusije bila je upoznavanje učesnika sa praksom Republike Srbije, te pregled dosadašnjih aktivnosti i izazova koje u ovom procesu ima Bosna i Hercegovina.

Panelisti na ovom događaju bili su Ivana Ćirković, prva direktorica Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i Goran Žeravčić, voditelj nedavno završenog projekta „Jačanje kapaciteta vladinih institucija“ u BiH.

Ivana Ćirković je predstavila iskustva Kancelarije Vlade Republike Srbije za saradnju sa civilnim društvom u pogledu razvoja međusobne saradnje, te izazova koji su pratili  ovaj proces. Kao glavne preduslove uspješnog institucionalnog mehanizma saradnje vlasti i NVO istaknula je neophodnost postojanja političke volje, organizovanog pritiska civilnog društva i odgovornosti donatorske zajednice, ali je vrlo važan i kvalitetan kadar koji vodi kancelariju. U Srbiji je Kancelarija postigla veliki uspjeh tokom prve četiri godine svog rada, a trenutno je u završnoj fazi izrada Nacionalne strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva za period. Sve dodatne informacije o Kancelariji Vlade Srbije mogu se naći na web stranici www.civilnodrustvo.gov.rs.

Goran Žeravčić je dao pregled aktivnosti provedenih kroz CBGI projekat, te kratki pregled stanja u BiH koji se u najkraćem mogu sažeti u rečenicu da je u BiH nedostajala politička volja za uspostavljanje kancelarije/ureda za saradnju sa civilnim društvom. Važna informacija za cijeli ovaj proces je formiranje radne grupe koju čine predstavnici entiteta, Brčko Distrikta i Vijeća/Savjeta ministara BiH, koja radi na redefiniciji Sporazuma o saradnji, potpisanog još 2007. godine, a čija je realizacija upotpunosti izostala.

Predstavnica Ministarstva pravde BiH iznijela je podatak da Sektor za saradnju sa civilnim društvom više ne postoji, i da je sada osnovan Odsjek za pravnu pomoć civilnom društvu pri tom ministarstvu.  

Aida Daguda, direktorica CPCD, istakla je da će organizacije civilnog društva iz BiH i dalje biti vlasnici procesa, zajedno sa predstavnicima vlasti, a uz podršku međunarodnih organizacija. Obje strane u dijalogu se moraju bolje upoznati jer je to preduslov uspješne saradnje između vladinog i nevladinog sektora. CPCD će i u narednom periodu biti aktivno uključen u ovaj proces i o svemu informisati organizacije civilnog društva u BiH.