Finansijska akademija


SMART RC nudi poseban set edukacija iz oblasti finansijskog, računovodstvenog i poreznog poslovanja udruženja građana i fondacija, unutrašnje kontrole, finansijskog nadzora, te pravnog aspekta zapošljavanja i drugih oblika angažovanja lica od strane udruženja i fondacija.

Finansijska akademija je namijenjena udruženjima i fondacijama, odnosno organizacijama civilnog društva (OCD) koje su osnovane radi ostvarivanja opštekorisne ili zajedničke svrhe, a ne u cilju sticanja dobiti (neprofitne oranizacije), koje žele izvršiti poboljšanja svojih finansijskih procedura i uvesti nove alate u svoj svakodnevni rad.

Svoja znanja i vještine možete unaprijediti na specijalističkim kratkoročnim edukacijama koje nudimo, ili direktno sa nama dogovoriti tip edukacije koja odgovara tačno vašim potrebama. Obratite nam se sa povjerenjem putem emaila smart.rc@cpcd.ba ili telefona 033 644 810.