Politika


Šta je lokalna politika? Kako funkcionišu političke stranke na lokalnom nivou? Kolika je odgovornost lokalnog nivoa vlasti za prilike u kojima mi, kao građani, živimo? Šta treba da zahtijevamo od lokalne vlasti? Namjernom marginalizovanju značaja lokalne politike doprinose i obrasci poimanja politike i političke vlasti koji su kod nas odavno uspostavljeni kao dominantni. U percepciji političke vlasti zanemaruju se njena složena organizacija i struktura, zatim se ta složena organizacija personalizuje i izjednačava sa samo jednom ličnošću.

Treninzi koje organizujemo iz oblasti javnog nastupa i sposobnosti uvjeravanja  će vas osposobiti da komunicirate sa okruženjem, budžetiranje na lokalnom nivou će vam dati u ruke jedan od najznačajnijih alata i najvažniju javnu politiku, a različite uloge koje možete imati kao izabrani predstavnik na lokalnom nivou omogućiće vam da se individulano ponašate kao lider, kreator politika, donosilac odluka, ali i mnoge druge koje se neminovno prepliću ili izrastaju iz prethodnih.

Ma koliko kvalitetan bio tim ljudi na višim nivoima vlasti, to ništa ne vrijedi ako na lokalnom nivou ne postoje angažovani, obrazovani, sposobni, stručni, posvećeni i fokusirani pojedinci. Takvi ljudi su nam uvijek potrebni, potrebni su nam timovi takvih ljudi, s obzirom na to da je u većini lokalnih zajednica  privreda totalno devastirana, što za posljedicu ima visoku nezaposlenost i iseljavanje mladih visokoobrazovanih kadrova.

Zašto i vi ne biste postali dio tog tima koji će raditi kao jedinstvena snaga za promjenu nabolje, za otvaranje perspektive, za podizanje naših lokalnih sredina iz učmalosti i bezperspektivnosti. Ovo je prilika da naučite i pokažete da se može djelovati i drugačije od standardnog stereotipa da je politika posao samo za svoju korist.

Svoja znanja i vještine možete dodatno unaprijediti na specijalističkim kratkoročnim edukacijama koje nudimo, ili direktno sa nama dogovoriti tip edukacije koja odgovara tačno vašim potrebama. Obratite nam se sa povjerenjem putem emaila smart.rc@cpcd.ba ili telefona 033 644 810.