Poslovne vještine


Ljudi su najvažniji dio svake organizacije, i zbog toga je ulaganje u znanja, sposobnosti i vještine uposlenih visoko na listi prioriteta svake kompanije koja želi poslovnu izvrsnost. Visokokvalitetni treninzi i coaching koje nudi SMART RC omogućavaju polaznicima brže i lakše napredovanje u karijeri i povećanje kompetitivnosti na tržištu rada, a kompanijama i organizacijama veću efikasnost i efektivnost u radu.

SMART RC nudi niz autorskih programa koji izgrađuju kapacitete učesnika u domenu komunikacije, donošenja odluka, vještina vođenja, organizacione kulture, javnog nastupa, sve uz upotrebu inovativnih metoda predavanja i najnaprednijih treninga iz svijeta poslovnih vještina. Treneri iz ovih oblasti posjeduju višegodišnje iskustvo u radu sa organizacijama i pojedincima na izgradnji kapaciteta i imidža. U skladu sa potrebama klijenata, organiziramo i in-house treninge a odgovaramo i na posebne zahtjeve za edukacije specifično napravljene po mjeri .

Osim grupnih treninga koje možete pronaći u ovoj sekciji, nudimo i individualne coaching sesije za sve koji žele razviti svoju karijeru ili pripremiti se za obnašanje funkcija u srednjem i top menadžmentu.

Svoja znanja i vještine možete dodatno unaprijediti na specijalističkim kratkoročnim edukacijama koje nudimo, ili direktno sa nama dogovoriti tip edukacije koja odgovara tačno vašim potrebama. Obratite nam se sa povjerenjem putem emaila smart.rc@cpcd.ba ili telefona 033 644 810.