BESPLATNI online kursevi za usavršavanje profesionalnih vještina


Datum: 13. 02. 2018

Vrijeme: 09:10

Cijena: 0 KM

Edukator: Online kurs IT Academy

SMART Resursni centar u saradnji sa kompanijom LINKgroup obezbijedio je  besplatne online kurseve za usavršavanje profesionalnih vještina.

ITAcademy kao dio kompanije LINKgroup ovim kursevima pruža odličnu priliku onima koji žele da se usavršavaju i napreduju da postanu konkurentniji na tržištu i da svoje akademsko znanje prošire praktičnim vještinama koje su danas neophodne za rad.

U ponudi su sljedeći besplatni online kursevi:

  • Word
  • Excel
  • PowerPoint
  • Photoshop
  • Engleski jezik (nivo prilagođen predznanju polaznika)

Ukoliko želite da dobijete neki od navedenih kurseva potrebno je da pošaljete e-mail sa subjectom: Besplatni online kursevi i Vaše ime i prezime na adresu smart.rc@cpcd.ba i prvih pet osoba koji se prijave dobiće pravo da potpuno besplatno pohađaju kurs koji odaberu.

Ukoliko ste jedan/na od dobitnika/ca, SMART Resursni centar će vam poslati e-mail sa poklon kodom sa kojim ostvarujete pravo na besplatan online kurs.

Nakon što dobijeni kod unesete na stranici prijave dobićete na e mail sva potrebna uputstva za pohađanje izabranog online kursa.

Pozivamo Vas da se aktivno uključite u razvoj svojih profesionalnih vještina kako biste lakše došli do dobro plaćenog posla.

SMART Resursni centra i IT Academy brinu o vašem znanju!!!!

Program dostupnih kurseva:

Word -  9 modula / 24 lekcije

PowerPoint - 6 modula / 17 lekcija

Excel - 7 modula / 15 lekcija

Photoshop - 9 modula / 29 lekcija

Engleski jezik – od rezultata testiranja znanja ovisi broj modula koje će dobitnik pohađati

DODATNE INFORMACIJE:

Edukacija je besplatna i dio je saradnje SMART RC sa IT Academy.