Predstavljanje USAID Indeksa održivosti organizacija civilnog društva (OCD) za 2018. godinu u Bosni i Hercegovini


Zadovoljstvo nam je uputiti Vam poziv za učešće na predstavljanju USAID Indeksa održivosti organizacija civilnog društva (OCD) za 2018. godinu u Bosni i Hercegovini koje će se održati u petak, 8.11.2019.godine u prostorijama Centra za promociju civilnog društva (CPCD), Gradačačka bb, sa početkom u 11 časova.

 

CPCD je, kao partnerska organizacija za BiH, pripremila Indeks održivosti organizacija civilnog društva (CSOSI) za 2018. godinu koji je ključni analitički alat kojim se mjeri napredak civilnog sektora na regionalnom nivou, u centralnoj i istočnoj Evropi i regiji Euroazije (E&E). Indeks prati napredak civilnog sektora u dvadeset četiri zemlje u proteklih dvadeset dvije godine. Indeks istražuje ukupno okruženje za civilno društvo, fokusirajući se na NVO pravno okruženje, organizacijske kapacitete, finansijsku održivost, zagovaranje, pružanje usluga, infrastrukturu i javni imidž. Indeks je razvila Američka Agencija za međunarodni razvoj u partnerstvu s lokalnim organizacijama u svakoj od zemalja u kojime se ocjenjuje Indeks.

 

Rezultati prethodnih izvještaja već su poslužili organizacijama civilnog društva u BiH kao osnova za dizajniranje i provođenje više različitih informativnih i zagovaračkih kampanja usmjerenih na unapređenje okruženja za razvoj civilnog društva u našoj zemlji.

 

Planirano vrijeme za prezentaciju Indeksa održivosti OCD za 2018. godinu u BiH te diskusiju i komentare je 60 minuta.