ŠKOLA IZRADE PROJEKATA ZA EU


Već odavno tražite ozbiljnu školu za pisanje projekata za EU? Na pravom ste mjestu! U okviru svoje Projektne akademije Resursni centar SMART je pripremio najkompletniju edukativnu ponudu u oblasti pripreme prijedloga projekata za EU fondove, u trajanju od 4 mjeseca, potpuno prilagođenu potrebama i rasporedu polaznika, sa udžbenikom, mnoštvom vježbi i primjera iz prakse i mentorskom podrškom u procesu izrade projekatnih prijedloga.

Cijena: 2340 KM

Tačan datum edukacije će biti uskoro objavljen
Cijena uključuje PDV
Edukatori:
Aida Daguda – Procjenitelj više od 190 projekata za EU od 2006. godine
Lejla Mijović – Više od 15 godina iskustva u implementaciji projekata finansiranih od EU.
Slaviša Prorok – Trener Resursnog centra i ADS BiH više od 10 godina.

Pošaljite prijavu

Akademija je namijenjena zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave, ministarstvima, kantonalnim javnim preduzećima, zavodima, ustanovama i drugim institucijama i organizacijama, organizacijama civilnog društva, privrednim subjektima, kao i fizičkim licima koja žele unaprijediti svoja znanja i vještine u ovim oblastima.

Svi prijavljeni će proći kroz testiranje, posebno pripremljeno za ovu edukaciju, pomoću kojeg će biti određene dvije grupe – početnička i napredna. Članovi napredne grupe neće prisustvovati uvodnim predavanjima na modulima, nego će se priključivati grupi u praktičnom radu (cijena za grupu naprednih članova će biti umanjena na 1800 KM plus PDV).

Za vrijeme trajanja programa, pored fokusa na praktičnom radu, predviđene su individualne (jedan-na-jedan) konsultacije polaznika s predavačima. Konsultacije, razmjena materijala i zadaća će se odvijati putem e-learning platforme www.znam.ba u periodu između predavanja. Usmene konsultacije odvijaju se tokom rada na Modulu VI, odnosno tokom pripreme projektnog prijedloga, i do trenutka polaganja završnog ispita!

Resursni centar SMART je pripremio priručnik za edukaciju koji će se po poglavljima/modulima dostavljati polaznicima prije svakog od modula, tako da će glavna teoretska znanja biti dostupna prije susreta na radionici. Cijela radionica u fokusu ima praktične vježbe, uz brojne interaktivne metode rada.

Nakon završene edukacije slijedi završni pismeni ispit, na osnovu kojeg se izdaje odgovarajući certifikat. Članovi komisije su predavači na Akademiji, uz gostujućeg člana iz najuspješnije konsultantske agencije.

Moduli će se održavati od 14:00h-18:00h četvrtkom, svake druge sedmice (ukupno 8 termina tokom četiri mjeseca).

Maksimalan broj učesnika je 12 po jednom ciklusu Akademije.

PROGRAM EDUKACIJE

MODUL I – Analiza poziva za projekte (pravilno tumačenje poziva za projekte, izvori informacija o prilikama za finansiranje iz EU fondova, pripremne radnje za izradu projekta)

MODUL II – Analiza projektne situacije (analitički proces i detaljna analiza ciljnih grup i problema uz identifikaciju potreba, analiza ciljeva i potencijalnih strategija).

MODUL III – Ciljevi projekta i izrada logičke matrice (definisanje ciljeva i rezultata projekta, aktivnosti, indikatora, sredstava verifikacije, te pretpostavki kao elemenata logičke matrice LFA)

MODUL IV – Budžet projekta (principi i pravila EU u kreiranju budžeta, budžetski elementi, faze procesa budžetiranja, PRAG)

MODUL V – Pisanje projektnog prijedloga (detaljna uputstva za svaku sekciju koncepta projekta/ Concept Note i potpunog projektnog prijedloga prema formatu EU, savjeti i trikovi, proces evaluacije i stavovi procjenitelja)

DODATNE INFORMACIJE

Na sve upite o našoj Projektnoj akademiji koje pošaljete na email smart.rc@cpcd.ba odgovorićemo u roku od 24h. Rado ćemo poslati i CV naših edukatora, kao i detaljniji program rada

SMART Resursni centar je u procesu akreditacije kod Ministarstva obrazovanja Kantona Sarajevo.