Jednodnevni trening: “Obrada videa”


Trening će krenuti od samih osnova i preporučuje se osobama koje nemaju početna iskustva u skidanju, konvertovanju i postavljanju video zapisa, te osobama koje žele da prošire već postojeće osnovno znanje elementima obrade video zapisa.

Datum: 20. 01. 2015

Vrijeme: 09:30

Cijena: Besplatna edukacija KM

1 dan (09:30 – 17:15)
Po završetku treninga učesnici/ce će znati skidati video zapise u željenom formatu, konvertovati razne formate video zapisa, prilagođavati video zapise po dužini; izrezati željeni dio, spajati dva ili više video zapisa u jedan

Trening je namijenjen za sve nevladine organizacije koje mogu imati koristi od sve prisutnije potrebe oglašavanja na Internetu, te potrebe da se bude prisutan na društvenim mrežama sa jasnom porukom organizacije, koje žele da prošire svoj skup sposobnosti. 

Cilj obuke

 

Poboljšanje vještina upotrebe savremenih tehnologija za kreiranje video materijala („skidanje“, konvertovanje, obrada i postavljanje video zapisa).

Po završetku treninga učesnici/ce će znati skidati video zapise sa raznih stranica u željenom formatu, konvertovati razne formate video zapisa, prilagođavati video zapise po dužini; izrezati željeni dio video zapisa, spajati dva ili više video zapisa u jedan, pripremati video najave sa tekstualnim, audio i video elementima, pripremati sažetke video zapisa sa snimanih događaja, te postavljati video zapise na stranice društvenih mreža (Facebook, Twitter, YouTube...)

Osobe koje se prijave za trening neophodno je da imaju laptop sa unaprijed instaliranom zadnjom verzijom besplatnog Microsoft Movie Maker programa. Nakon prijave učesnici/ce će dobiti uputstvo za skidanje i instalaciju pomenutog programa. Učesnici/ce će dobiti materijal sa osnovama, te će dobiti video i audio materijal koji će biti korišten u toku obuke i vježbi.

E-mail prijave dostaviti najkasnije do 19. 01. 2015. g. faxom ili mailom

Prijava treba da sadržava:

Naziv: Prijava za trening Obrada videa

Naziv organizacije:

Ime i prezime:

Kontakt e-mail i tel:

Fax: + 387 33 644 810; 611 798; 611 834

E-mail: prijava@cpcd.ba

Kompletan poziv za trening mozete skinuti OVDJE

Maksimalan broj učesnika/ca na treningu je 18. Poziv za trening je otvoren do popunjavanja kapaciteta.

EDUKATORICA

Nermina Hadžiomerović, žurnalistkinja sa ekstenzivnim znanjem u obradi videa. Iskustvo u obradi videa uključuje praksu na TV stanicama, pravljenje spotova za lokalne grupe, te pravljenje videa za događaje poput konferencija i debata. Iskustvo sa programima Sony Vegas Pro, Movie Maker, Adobe CS grupom, Ultra Video Splitter, i drugim pomoćnim programima.