petak, 6. april 2018.

Annenberg-Oxford ljetna škola medijskih politika


Centar za komparativno pravo i politiku medija Univerziteta u Oxfordu i Centar za globalne komunikacijeske studije Annenberg Fakulteta za komunikacije pri Univerzitetu Pensilvanija pozivaju zainteresirane kandidate i kandidatkinje da se prijave za ovogodišnje izdanje ljetnog instituta o medijskim politikama, koji će se održati od 30.7. do 10.8.2018. na Univerzitetu Oxford.

Institut već dvadeset godina okuplja najbolje mlade stručnjake iz područja komunikacija i medijskog prava, aktiviste za ljudska prava i kreatore politika iz cijelog svijeta, omogućavajući im da razgovaraju o efektima tehnologije i politika sa globalne i multidisciplinarne perspektive. Dvosedmični program kombinuje predavanja eksperata sa praktičnim aktivnostima i prezentacijama učesnika i učesnica.

Za program se traže kandidati i kandidatkinje čiji se rad bavi međunarodnim medijskim pravom, online cenzurom i nadzorom, medijskim aktivizmom i političkim promjenama, utjecajem društvenih medija na javnu sferu, ulogom korporacija u upravljanju medijima, strateškim komunikacijama i propagandom, pitanjima pristupa medijima, online ekstremizmom i govorom mržnje, pitanjem neutralnosti interneta i procesima glovalnog upravljanja internetom. Prijaviti se mogu studenti/studentice, ali i oni koji se već profesionalno bave navedenim pitanjima. 

Rok za prijavu je 16.4.2018.

Za više informacija o uslovima i procesu prijave, posjetite web sajt organizatora.

Preuzeto sa: www.media.ba