četvrtak, 14. juni 2018.

Bečelor stipendije u oblasti sporta


Tropih Central objavljuje poziv za takmičenje koje omogućava da osvoje stipendije za studiranje na bilo kom svjetskom univerzitetu.

OBLAST:

Sport.

OPIS:

U okviru programa aplikantima se nudi mogućnost da osvoje stipendije koje im omogućava studiranje na bilo kom svjetskom univerzitetu. Stipendije se dodjeljuju za narednu akademsku godinu. U okviru programa dodjeljuju se stipendije u iznosu od 1000 dolara. Iznos stipendije biće uplaćen direktno na račun univerziteta ili koledža za koji se aplikant odluči.

USLOVI:

Pravo da se prijave imaju aplikanti iz cijelog svijeta koji se upisuju na osnovne studije u gore navedenoj oblasti. Stipendije su namijenjene studentima koji pokazuju dobru formu i koji posjeduju osobine ferlej igrača. Pored toga neophodno je da imaju dobar akademski potencijal i da imaju mninimalan prosjek od 3,25 i dobro znanje engleskog jezika.

NAČIN PRIJAVE:

Da bi bili dio programa aplikanti moraju dostaviti: svjedočanstva srednje škole, ličnu izjavu, dvije reference kao i sve druge informacije koje mogu ići u prilog aplikantu. Lična izjava aplikanta treba da sadrži primjere njegovih sportskih uspjeha ili da opiše neki primjer gdje je on pokazao ljubaznost i saosjećanje u sportu i ne smije sadržati više od 500 riječi. Navedena dokumenta treba poslati na sljedeću mejl adresu:
scholarship@trophycentral.com.

ROK ZA PRIJAVU:

30. septembar 2018. godine.

Detaljnije: Bečelor stipendije u oblasti sporta.

Preuzeto sa: www.mladiinfo.me