četvrtak, 14. februar 2019.

Besplatna edukacija: Pokreni zajednicu napiši projekat


Ako želite steći znanje i vještine iz oblasti projektnog menadžmenta ovo je idealna prilika za Vas!

Društveni centar Općine Stari Grad u saradnji sa Vijećem mladih Stari Grad organizuje jednodnevni trening  iz oblasti projektnog menadžmenta.

Datum održavanja: 20.02.2019.godine i 22.02.2019.godine

Mjesto održavanja: Mula Mustafe Bašeskije br 7. ( Zgrada Anadolije, suteren -1)

Trajanje treninga: Jednodnevni trening

Kotizacija: Trening je besplatan

Prijave za prvi termin treninga  najkasnije do 18.02.2019. do 16h a za drugi termin do 20.02.2019. godine popunjavanjem aplikacije na linku.

Za dodatne informacije  kontaktirajte nas na mail: vijece.mladih.stari.grad@hotmail.com