13. septembar 2017

COFUND stipendije na Univerzitetu Erfurt u Njemačkoj


Univerzitet u Erfurtu dodjeljuje stipendije iskusnim istraživačima koji sprovode napredna interdisciplinarna istraživanja u društvenim studijama i studijama kulture.

Poziv je otvoren za prijave za programe stipendija za akademsku 2018/19. godinu. Stipendije se dodjeljuju na period od 12 mjeseci (prvi septembar 2018. – 31. avgust 2019.). U izuzetnim slučajevima moguće je produženje za još godinu dana. Pozvani su da se prijave svi iskusni istraživači bez obzira na starješinstvo. Ovaj poziv je otvoren i za istraživače koji trenutno rade van akademije, ali su zainteresovani za ponovno vraćanje u akademske krugove.

Max Weber Centre for Advanced Cultural and Social Studies (Max-Weber-Kolleg Erfurt) sa Univerziteta Erfurt je visoko rangiran međunarodni istraživački centar. Glavne discipline na Max Weber Kolleg- u su sociologija, ekonomija, religiozne studije, prava, filozofija, istorija i teologija. U okviru svog programa za stipendije MWK FELLOWS, Max Weber Kolleg Erfurt nudi (do) 10 stipendija iskusnim istraživačima.

Opis stipendije

Od uspješnih kandidata se očekuje da će tokom svog boravka svoj istraživački projekat završiti u roku od godinu dana. Pored uključivanja u intelektualno intenzivnu zajednicu interdisciplinarnih istraživača, stipendisti će biti podržani učestvovanjem u naprednom studijskom programu debata, gostujućih predavanja i sl., putem dostupnosti ciljane lične obuke i, gdje je to potrebno, istraživanje ostaje u okviru sarađujućih akademskih institucija ili se upućuje na partnerske institucije iz neakademskog sektora.

Neophodni uslovi

– Istraživačko iskustvo: kandidati moraju posjedovati doktorsku diplomu ili minimum četiri godine istraživačkog iskustva na dan isteka roka. Ekvivalentno istraživačko iskustvo sa punim radnim vremenom se meri od datuma kada je istraživač dobio stepen koji bi mu/ njoj formalno dao pravo da se prijavi za doktorat, bilo u zemlji u kojoj je taj stepen stekao ili u Njemačkoj, bez obzira na to da li je doktorat sada ili ikada bio planiran.
– EU pravilo mobilnosti: Kandidati mogu biti bilo koje nacionalnosti ali u vrijeme prijave istraživači ne bi trebali boraviti niti obavljati neku aktivnost u Njemačkoj više od 12 mjeseci tri godine pred prijavni rok. Obavezni vojni rok ili kratki boravak kao što je praznik se ne uzimaju u obzir.
– Kandidati moraju napraviti predlog za istraživački projekat koji može biti naročito dobro podržan na Max-Weber-Kolleg- u. Da bi ispunili ovaj uslov kandidati moraju detaljno objasniti u svom motivacionom pismu koja istraživačka grupa ili istraživački centar na Max-Weber-Kolleg može obezbijediti podršku.
– MWK-FELLOWS biće primljeni na osnovu potpisanog ugovora o radu sa Univerzitetom u Erfurtu shodno kolektivnom ugovoru njemačke civilne službe. Međutim, stipendisti imaju mogućnost da zadrže postojeći ugovor o radu sa svojim univerzitetom pod uslovom da traže otpust. Univerzitet u Erfurtu kompenzovaće troškove matičnim univerzitetima kao i stipendistima za dodatne troškove do određene sume. MWK-FELLOWS će primati individualnu naknadu za istraživanje i obuku. Biće im obezbijeđeno radno mjesto i slobodan pristup akademskoj infrastrukturi.
– Od kandidata se zahtijeva da predaju sva neophodna dokumenta na njemačkom ili engleskom kroz onlajn prijavni portal:
• Popunjena onlajn prijava
• CV, uključujući listu publikacija (provjeriti da su za sve periode radnog angažmana, primanja stipendije, granta ili studiranja u inostranstvu navedeni tačni datumi početka i završetka)
• Kopija diplome i transkript najskorije fakultetske diplome (diplome koje nisu izdate na njemačkom ili engleskom jeziku moraju biti prevedene. Prevod mora biti ovjeren i treba predati i skeniranu originalnu diplomu i sekinran ovjereni prevod)
• Elektronske kopije ili tri recenzirane novinske publikacije ili jedne autorske knjige ili kopija doktorske disertacije
• Motivaciono pismo koje objašnjava razloge za prijavu na program, posebno zbog čega predloženi istraživački projekt može biti izvrsno podržan na Max-Weber-Kolleg- u
• Imena i kontakt detalji od strane tri predložena nezavisna stručnjaka
• Izložiti predlog za projekat (do 3000 riječi). Predlog mora sadržati radni program i pregled najvažnijih publikacija relevantnih za projekat
• Popunjen i potpisan Ethical Issue Form
• Potvrda o istraživačkom iskustvu: ukoliko kandidati ne posjeduju doktorsku diplomu, potrebno je predati dokaz o minimum 4 godine ekvivalentnog istraživačkog iskustva do dana isteka roka.

Rok za prijave je prvi oktobar 2017. do 23: 59h. Način prijavljivanja je onlajn.

Detaljnije informacije o Max-Weber-Kolleg Erfurt- u i MWK-FELLOWS programu stipendiranja možete naći na sljedećem LINKU.

Info: http://bit.ly/2h3gJB8