utorak, 11. juni 2019.

DEI - EVROPSKA EKONOMSKA INTEGRACIJA


DEI vas poziva da se prijavite na obuke u oblasti evropskih integracija koje organizuje u julu

Na osnovu Plana obuka u oblasti evropskih integracija za 2019. godinu koji sadrži sve elemente utvrđene članom 4. Odluke o obukama u oblasti evropskih integracija („Službeni glasnik BiH“ broj 50/18) Direkcija za evropske integracije objavljuje poziv za učešće na obukama Direkcije za evropske integracije  u julu mjesecu 2019. godine (III kvartal) i poziva sve zainteresirane da se prijave za njihovo pohađanje.

Zainteresirani za učešće na planiranim obukama mogu se prijaviti popunjavanjem  Prijavnog obrasca.

Obuka će se održati u Sarajevu, 11. - 12.07.2019., u zgradi Direkcije za evropske integracije, ulica Đoke Mazalića broj 5, sala na trećem spratu.

Popunjen prijavni obrazac sa svim traženim podacima može se dostaviti faxom na broj 033 255 001, ili mailom na adresu DEIobuke@dei.gov.ba, do 08.07.2019.

Na web stranici Direkcije, na linku, narednog radnog dana nakon isteka roka za prijavljivanje bit će objavljenja lista polaznika čije su prijave za učešće prihvaćene, sa tačnim mjestom i satnicom održavanja obuke. 

U slučaju spriječenosti da prisustvuje obuci polaznik je dužan obavijestiti Direkciju pismeno na isti način na koji je dostavio prijavni obrazac prilikom prijave na obuku, najkasnije do 12 sati u radnom danu koji prethodi obuci. U obavještenju kojim se otkazuje učešće mora biti vidljivo da je kopija istog dostavljena neposrednom rukovodiocu koji je odobrio pohađanje obuke.

Informacije o ostalim edukacijama se nalaze na linku.

Napominjemo da Direkcija realizira obuke u skladu s odredbama Odluke o obukama u oblasti evropskih integracija

Za dodatna pitanja možete kontaktirati na telefon 033 255 377 ili na adresu DEIobuke@dei.gov.ba.