utorak, 12. mart 2019.

Diaspora Talks: Važnost STEM-a u obrazovanju


U vrijeme kada tehnologija dominira svim sferama društva, ekonomski napredak u velikoj mjeri zavisi od kvaliteta STEM (science, technology, engineering, mathematics) edukacije.

Ovo predavanje će dati primjere uspješno osmišljenog i vertikalno integrisanog STEM obrazovanja koje je doprinijelo ekonomskom i društvenom razvoju u zemljama gdje je implemetirano. Osvrnućemo se i na mogućnost prenosa nekih od tih modela u Bosnu i Hercegovinu.

Ismar Volić je profesor matematike na Wellesley College u Bostonu. Rođen je u Sarajevu, a u Ameriku je otišao 1991. godine da pohađa četvrti razred srednje škole. Završio je Boston univerzitet a zatim doktorirao matematiku na Brown univerzitetu 2003. godine. Na Wellesley-ju je već 13 godina, a bio je i gostujući profesor na MIT-ju, univerzitetu u Briselu i Virginia univerzitetu. Njegova istraživačka oblast je algebarska topologija i autor je tridesetak radova i dvije knjige. Držao je preko 200 predavanja u dvadesetak zemalja, a prošle godine je bio i u šestomjesecnoj istraživačkoj posjeti Univerzitetu u Sarajevu kao Fulbright stipendista i kao mentor jednom studentu doktorskih studija. Profesor Volić se uvijek raduje novim predavačkim i istraživačkim izazovima i trudi se da studentima prikaže matematiku kao uzbudljivu i relevantnu oblast.

Učešće na događaju je besplatno, ali je prijava obavezna. Prijaviti se možete na linku.

Preuzeto sa: www.facebook.com