srijeda, 03. april 2019.

Dvodnevni kurs: Dostojanstveno rješavanje sukoba


Masana De Souza MSc. ima široku edukaciju i veliko iskustvo u coachingu, medijaciji,  nenasilnoj komunikaciji i psihološkom savjetovanju. Meditacijom se bavi 12 godina i održava radionice. Vrijednosti u zdravstvu s duhovnim pristupom”. Masana ima privlačan i topao pristup koji se reflektira u mudrim uvidima i dubokom suosjećanju prema ljudima. 

Prijave su obavezne za svaki pojedinačni program putem online registracije na web stranici: www.osobnirazvoj.org

Datum: April 8, 2019.

Vrijeme: 18:00 - 20:00h

Prostor: Mreža za izgradnju mira

Adresa: Obala Kulina bana 39

Cijena: Besplatno

Preuzeto sa: www.osobnirazvoj.org