8. februar 2018

Edukacija: Pisanje boljih e-mailova


Pohađajte ovaj tečaj i naučite kako se pišu razumljivi i djelotvorni e-mailovi!

Pisanje e-mailova jedna je od univerzalno važnih vještina, ali mnogi se mladi ljudi nađu na radnom mjestu a da ne znaju napisati službeni e-mail, niti su za to imali ikakvu vrstu obuke. Stoga je osmišljen internetski tečaj koji će vam pomoći da usavršite vještine planiranja, organizacije, pisanja i uređivanja teksta. 

Tokom ovog tečaja možete naučiti tehnike koje pomažu u pisanju e-mejlova koje će ljudi rado čitati i koji su svima shvatljivi. Do kraja tečaja moći ćete:

  • primijeniti tehnike planiranja i organizacije primjerene namjeni teksta
  • procijeniti i prilagoditi tekst e-maila različitim publikama i situacijama
  • osmisliti i urediti tekst e-maila tako da bude jasan, sažet i lako shvatljiv.

Tečaj je naročito pogodan za zaposlene mlade stručnjake, najviše one s manje od pet godina radnog iskustva.

Cijena tečaja je 42 GBP, što uključuje neograničen pristup  za sve vrijeme postojanja tečaja (što znači da materijale možete pogledati u bilo koje vrijeme), kao i digitalni certifikat koji će biti vaše distinktivno obilježje prilikom podnošenja prijava za posao ili univerzitet.

Tečaj “Pisanje boljih e-mailova” izuzetno je fleksibilan i tokom tri sedmice trajanja oduzima vam samo četiri sata sedmično, tako da možete vježbati kad god vama odgovara.

Pohađajte naš tečaj i naučite kako se pišu razumljivi i djelotvorni e-mailovi!

Prijavite se odmah 

Preuzeto sa: www.mreza-mira.net