četvrtak, 13. septembar 2018.

Edukativni program: Trening i plaćena novinarska praksa


Fondacija za razvoj medija i civilnog društva Mediacentar poziva studente i studentice završnih godina žurnalistike i komunikologije iz BiH, kao i mlade novinare i novinarke sa ne više od tri godine radnog iskustva, da se prijave na edukativni program o digitalnoj medijskoj produkciji Slobodni glasovi.

Program počinje sa uvodnim treningom u Sarajevu koji obuhvata vremenski period od 5 dana - od 29. oktobra do 2. novembra 2018. godine

Praksa na partnerskim medijima – Centar za istraživačko novinarstvo (Sarajevo), Radio Slobodna Evropa (Sarajevo), Nezavisne.com (Banja Luka) i Bljesak.info (Mostar) traje ukupno tri sedmice, od 5. do 23. novembra 2018.

Prisustvo na svim fazama programa (trening i praksa) je obavezno.

Program treninga obuhvata sljedeće module:

Osnove medijskog izvještavanja

Pretraga podataka online i fact checking

Data novinarstvo

Vizualizacija statističkih i drugih podataka

Digitalna fotoprodukcija

Mobilna videoprodukcija

Promocija novinarskog sadržaja na društvenim mrežama

Trenerski tim se sastoji od iskusnih novinara, urednika i medijskih i informacionih eksperata. Metodologija treninga je interaktivna i praktična, kako bi se učesnici što bolje pripremili za praksu na partnerskim portalima. Tokom treninga, polaznici će, samostalno ili u timu, raditi na definisanju tema na kojima će raditi tokom prakse.

Praksa je predviđena u partnerskim medijima programa:

Centar za istraživačko novinarstvo (www.cin.ba) – polaznici će tokom prakse boraviti u Sarajevu

Radio Slobodna Evropa (www.slobodnaevropa.org) – polaznici će tokom prakse boraviti u Sarajevu

Nezavisne (www.nezavisne.com) – polaznici će tokom prakse boraviti u Banjoj Luci

Bljesak (www.bljesak.info) – polaznici će tokom prakse boraviti u Mostaru

Na svakom od partnerskih medija, polaznici će u saradnji sa mentorima iz redakcije u kojoj se obavlja praksa, raditi na definisanju i razvoju svojih priča.

Praksa traje tri sedmice (5.11. – 23.11.2018.) i prisustvo na njoj je obavezno tokom cijelog perioda.

Za svakog polaznika programa predviđena je stipendija u iznosu od 1150 KM* (bruto iznos) kojom će polaznici pokriti troškove života, smještaja i prijevoza tokom trajanja programa. Smještaj tokom petodnevnog treninga u Sarajevu obezbijedit će organizator, dok će se polaznici sami pobrinuti za pronalazak smještaja u gradu u kojem će obavljati trosedmičnu praksu. 

KO SE MOŽE PRIJAVITI I KAKO?

Pravo učestvovanja imaju studenti i studentice završnih godina novinarstva i komunikologije iz BiH, kao i mladi bh. novinari i novinarke sa ne više od tri godine radnog iskustva ukoliko:

imate dobro znanje engleskog jezika;

poznajete osnove multimedijalne produkcije;

da ste kompjuterski pismeni.

PotrebnDa biste se prijavili, potrebno je da pošaljete:

Ukoliko ste student/ica - uvjerenje da ste student/ica odsjeka za novinarstvo/komunikologiju na nekom od fakulteta u BiH (završna godina BA, ili I i II godina MA programa) ili kopija indeksa

Popunjen aplikacioni formular, 

Razrađen scenario za priču na kojoj biste voljeli da radite tokom programa, a na osnovu formulara 

Aplikacioni formular i formu scenarija možete preuzeti na linku: www.media.ba

Prijave možete slati na e-mail: kontakt@media.ba, do 1. oktobra 2018. godine.

 

Preuzeto sa: www.media.ba