srijeda, 4. septembar 2019.

Fondacija Muharem Berbić - Dodjela stipendija – novi konkurs za školsku/akademsku 2019/2020


Rok za apliciranje je do 30.10.2019.

Fondacija Muharem Berbić objavljuje novi konkurs za dodjelu 5 stipendija učenicima srednjih škola i studentima javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini.

Prednost pri apliciranju imaju učenici i studenti elektrotehnike, ekonomije, mašinstva, arhitekture ili građevine.

Više informacija o samoj proceduri apliciranja te o potrebnim uslovima možete naći na našoj web-stranici:

www.fmb.foundation pod „Stipendije“ – Molbe i aplikacije.

APLIKACIJE PRIMAMO DO 30.10.2019.

Prijave slati na:
Ul. Hamdije Kreševljakovića 37,
71 000 Sarajevo (sa naznakom STIPENDIJA FONDACIJA MUHAREM BERBIĆ)
ili na email: halida.sinanovic.sarac@fmb.foundation

Halida Sinanović-Sarač

Direktorica / Director

Fondacija Muharem Berbić / Muharem Berbic Foundation

Hamdije Kreševljakovića 37 

71000 Sarajevo

+387 33 221 459

+387 61 494 075