srijeda, 9. oktobar 2019.

Humanity in Action Bosna i Hercegovina objavljuje poziv za dostavljanje prijava za učešće u projektu


Rok za prijave do 5. novembra 2019. godine.

POTICANJE DEMOKRATSKIH VRIJEDNOSTI
I AKTIVNOG GRAĐANSTVA MEĐU MLADIMA

Humanity in Action BiH osmu godinu zaredom organizuje projekat “Poticanje demokratskih vrijednosti i aktivnog građanstva među mladima”, uz podršku National Endowment for Democracy
(NED). Program je fokusiran na transfer znanja o demokratskim principima i ljudskim pravima, stimulisanje kritičkog razmišljanja o osjetljivim pitanjima u društvu, te poticanje razvoja komunikacijskih i istraživačkih vještina učesnika/ca.

Poziv se primarno odnosi na studente/ice prve i druge godine dodiplomskog studija na svim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini, ali i prijave studenata_tica sa viših godina će se
uzeti u razmatranje.

Program se sastoji iz sljedećih komponenti:
- Devetodnevni edukacijski program u Sarajevu (7. - 12. decembar 2019. godine) prvenstveno ima za cilj prenošenje znanja o različitim modelima demokratije, demokratskim vrijednostima, osnovnim postulatima aktivnog građanstva i demokratske političke kulture, ljudskim pravima, nacionalizmu i identitetu, te omladinskom aktivizmu.

- Individualno istraživanje (decembar 2019. - februar 2020. godine) će omogućiti učesnicima_ama da uz dodijeljenog mentora istražuju pitanje od njihovog interesa koje se u širem
smislu odnosi na postojeće prepreke koje onemogućavaju efikasno učešće mladih u njihovim zajednicama, odnosno na primjenu diskriminacije ili kršenja ljudskih prava mladih.
- Trodnevni trening u Neumu (mart 2020. godine) predstavlja priliku za prezentaciju istraživanja i razvoj vještina iz oblasti projektnog i finansijskog menadžmenta.
- Implementacija grupnih projekata (april – juni 2020. godine) uz primjenu znanja i vještina stečenih u prethodnim fazama programa.
- Promocija rezultata grupnih projekata (juli – august 2020. godine) u medijima i lokalnim zajednicama u kojima su implementirani.
- Završna ceremonija u Sarajevu (septembar 2020. godine) sa dodjelom certifikata i prezentacijom realizovanih projekata.

Sve troškove snosi organizator.

Prijavite se do 5. novembra 2019. godine preko formulara koji se nalazi na linku.

Više informacija na: Facebook
z.markovic@humanityinaction.org