srijeda, 22. avgust 2018.

Istraživačke stipendije u Irskoj


Advanced Learning in Exolving Critical Systems (ALECS) objavljuje poziv za Marie Sklodowska- Curie program stipendiranja koji omogućava sprovođenje istraživanja u toj instituciji u Irskoj.

OBLAST: 
sistem integriteta, autonomija i sistem prilagođavanja, performanse softvera kao i sigurnost i privatnost

OPIS:
Advanced Learning in Exolving Critical Systems (ALECS) objavljuje poziv za Marie Sklodowska- Curie program stipendiranja koji omogućava sprovođenje istraživanja u toj instituciji u Irskoj u gore navedenim oblastima. Stipendije se dodjeljuju za narednu akademsku godinu. U okviru programa dodjeljuje se 26 stipendija koje pokrivaju sve troškove sprovođenja istraživanja, a pored toga aplikanti će imati i mnoge druge benifite.

USLOVI:
Pravo da se prijave imaju aplikanti iz cijelog svijeta koji ispunjavaju sljedeće uslove:
• da posjeduju diplomu doktorskih studija ili da posjeduju relevantno istraživačko iskustvo od minimum četiri godine;
• da posjeduju dobro znanje engleskog jezika.

NAČIN PRIJAVE:
Zainteresovani aplikanti se mogu prijaviti putem mejl adrese: alrcs@lero.ie.

ROK ZA PRIJAVU: 
21. septembar 2018. godine.

Detaljnije:  Istraživačke stipendije u Irskoj.

Preuzeto sa: www.mladiinfo.me