utorak, 5. februar 2019.

Javni poziv za trening trenera i trenerica


Udruženje za prevenciju ovisnosti NARKO-NE u okviru projekta Razvoj i profesionalizacija prevencije ovisnosti (RIPPO) raspisuje Javni poziv za trening trenera i trenerica koji će na teritoriji Bosne i Hercegovine sprovoditi obuke za profesionalce i profesionalke iz oblasti prevencije ovisnosti i unapređenja zdravlja.

Projekt ima za cilj da podrži proces profesionalnog usavršavanja i time omogući razvoj i primjenu inovativnih preventivnih programa u radu s djecom i mladima, te s drugim ciljnim grupama. Kroz kvalitetne interaktivne nastavne module, kontekstualni priručnik i propratne materijale za treninge, obučeni treneri i trenerice će nastaviti aktivnosti izgradnje kapaciteta stručnjaka i stručnjakinja baziranih na savremenim naučnim i praktičnim dostignućima. Obučeni treneri i trenerice će sprovoditi treninge iz oblasti prevencije ovisnosti i unapređenja zdravlja s profesionalcima i profesionalkama iz obrazovnog, zdravstvenog, omladinskog, sigurnosnog i drugih sektora.

Kriteriji za prijavljivanje su sljedeći:

  • Poznavanje osnovnih modela prevencije ovisnosti;

  • Najmanje dvije godine radnog iskustva u području prevencije ovisnosti i unapređenja zdravlja;

  • Prethodno iskustvo u vođenju praktičnih treninga;

  • Iskustvo u neposrednom radu s djecom i mladima.

Trening za trenere će se održati u Sarajevu u navedenim terminima:

1) I Modul: Uvod u prevenciju ovisnosti (19. – 21. 03. 2019.)

2) II Modul: Etika u prevenciji ovisnosti (23. – 25. 04. 2019.)

3) III Modul: Praktična područja – Mladi, radno mjesto i lokalna zajednica (21. – 23. 05. 2019.)

4) IV Modul: Praktična područja – Djeca, škola i porodica (11. – 13. 06. 2019.)

Svi moduli će biti realizirani u Nadbiskupijskom centru za pastoral mladih „Ivan Pavao II“ (Gatačka 18, Sarajevo).

Učešće na svim modulima je uvjet za dobijanje certifikata, kao i daljeg angažmana trenera.

Organizator je za učesnike i učesnice osigurao smještaj na bazi punog pansiona i edukativni materijal. Troškovi prijevoza do mjesta održavanja treninga nisu pokriveni.

Kotizacija za učešće na treningu trenera i trenerica iznosi 100,00 KM i ona obuhvata učešće na sva četiri modula.

Trening će voditi stručnjaci i stručnjakinje ispred Instituta za prevenciju ovisnosti iz Gornje Austrije, a učesnicima će biti osiguran prijevod na BHS jezik.

Poziv ostaje otvoren do 11. 02. 2019. godine do 16:00 sati.

Nepotpune aplikacije, aplikacije koje pristignu nakon navedenog roka, aplikacije koje ne budu dostavljene na predviđeni način, kao i prijave na neodgovarajućim obrascima neće biti uzete u razmatranje.

Link za prijavu.

Sadržaji modula obuke

  1. Uvod u prevenciju ovisnosti ( 19. – 21. 03. 2019.)

Christoph Lagemann, Institut für Suchtprävention OÖ Linz

Od prosvjećivanja o drogama do prevencije ovisnosti: historijski pristupi, pozadina, teorijski temelji i razvoj. Model zaštitnih i riziko faktora. Individualni i strukturni pristupi moderne prevencije ovisnosti. Mogućnosti i ograničenja prevencije zasnovane na dokazima. Modeli objašnjenja za poremećaje i bolest ovisnosti. Prevencija i unapređenje zdravlja: razlike i sličnosti.

  1. Etika u prevenciji ovisnosti (23. – 25. 04. 2019.)

Mag. Seifried Seyer  i Mag. Richard Paulik, Institut für Suchtprävention OÖ Linz

Prevencija ovisnosti je mlada oblast djelovanja čiji je proces profesionalizacije u različitim područjima još uvijek na početku. Tako npr. etičke osnove procjene vlastitog djelovanja do sada nisu formulirane u takozvanoj profesionalnoj etici, kao što možemo vidjeti u oblastima medicine ili socijalnog rada. Ovaj modul daje pregled važnih etičkih teorija, a zatim prelazi u fazu diskusije o profesionalnoj etici prevencije ovisnosti.

  1. Praktična područja – Mladi, radno mjesto i lokalna zajednica (21. – 23. 05. 2019.)

Mag. (FH) Andreas Reiter, MA; Herbert Baumgartner, MA, Institut für Suchtprävention OÖ Linz

Procesno orijentirane i praktično prilagođene veze između preventivnih pristupa i oblasti vannastavnog omladinskog rada će biti predstavljene, te moguće saradnje, ali i razlike u stavovima i stilovima rada.

Ovaj modul će predstaviti i osnovne, ali vodeće principe prevencije ovisnosti u lokalnoj zajednici, te koncept moderne prevencije kao stub korporativnog upravljanja zdravljem na radnom mjestu.

  1. Praktična područja – Djeca, škola i porodica (11. – 13. 06. 2019.)

Mag. Sandra Brandstetter, Mag. Peter Eberle, MA, Institut für Suchtprävention OÖ Linz

Fokus ovog modula su teorijske osnove i praktična implementacija mjera prevencije ovisnosti u školskom okruženju, kao i struktura, sadržaj i teorijska osnova programa životnih kompetencija.

Modul će, također, ukazati na značajan doprinos roditelja kao uzora u prevenciji ovisnosti, njihovih vrijednosti, porodičnih pravila i stilova roditeljstva, a posebno stav i ophođenje sa sredstvima za užitak i ovisnost.