srijeda, 03. april 2019.

Javni poziv za učešće u programu: Skills akademija


Udruženje „Motivator“ je sredinom oktobra prošle godine pokrenulo projekt „Idea Lab” - poduzetnički centar koji je smješten u prostorijama „HUB 387“ u Maglajskoj ulici kod Sarajevo City Centra na Marijin dvoru.

„Idea Lab“ je zamišljen kao jedinstveni prostor za pružanje podrške mladima u pogledu sticanja potrebnih znanja i vještina za zapošljavanje i samozapošljavanje, te kreativno djelovanje mladih. Projekt „Idea Lab“ je finansijski podržan kroz Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), kojeg finansira Europska unija kao i Općina Centar, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

U cilju realizacije projekta, Udruženje „Motivator“ poziva mlade ljude dobi od 20 do 35 godina da se prijave na javni poziv za učešće u programu „Skills akademija“. U okviru navedenog programa planirano je da budu održana četiri modula prema sljedećem rasporedu:

Modul 1 u periodu od 6. do 7. aprila 2019. godine (Uključivanje na tržište rada - pisanje motivacionog pisma i CV-a).

Modul 2 u periodu od 20. do 21. aprila 2019. godine (Administrativni poslovi - office menagment).

Modul 3 u periodu od 11. do 12. maja 2019. godine (Poslovna korespondencija i poslovna komunikacija).

Modul 4 u periodu od 18. do 19. maja 2019. godine (Projektni menadžment).

Prijavu na javni poziv moguće je slati najkasnije do 4. aprila 2019. godine do 16 sati popunjavanjem aplikacije na linku.

Sve dodatne upite slati na motivator.info@gmail.com

Preuzeto sa: www.centar.ba