srijeda, 17. juli 2019.

”Kojeg je roda sigurnost 2.0?” – poziv za naučno – istraživačke radove


20 godina od usvajanja Rezolucije "Žene, mir i sigurnost" u kontekstu Bosne i Hercegovine

Sarajevski otvoreni centar i Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini sa zadovoljstvom upućuju istraživačicama i istraživačima, te aktivistima i aktivisticama poziv za podnošenje naučno – istraživačkih radova na temu: „Kojeg je roda sigurnost 2.0? 20 godina od usvajanja Rezolucije ‘Žene, mir i sigurnost’ u kontekstu Bosne i Hercegovine”.

Na 20. godišnjicu usvajanja Rezolucije 1325, kao i putem ovog poziva za podnošenje naučno-istraživačkih radova, cilj nam je osvrnuti se na dešavanja u ovoj oblasti u proteklim godinama.

Područje istraživanja

Radovi mogu biti iz svih društvenih nauka i disciplina (uključujući političke nauke, sociologiju, pravo, ekonomiju, mirovne studije, sigurnosne studije, kriminologiju, pedagogiju, rodne studije, antropologiju i etnologiju), ili iz multidisciplinarne perspektive. Radovi ne smiju biti temeljeni na fikciji i moraju imati naučno-istraživački fokus (tj. empirijski, kvalitativni i komparativni). Radovi se mogu baviti mikro, mezo i/ili makro nivoima stvarnosti ili analizama situacije. Moraju se odnositi isključivo na kontekst BiH ili na BiH u komparativnom smislu. Autorice i autori pozvani su da istraže i analiziraju, u kontekstu roda i sigurnosti, niz različitih tema u koje spadaju, ali se na njih ne ograničavaju: učešće u političkom i javnom životu, osnaživanje, rodno zasnovano i seksualno nasilje, maskulinitet, korupcija, razvoj situacije na polju obrazovnog sistema, izrada javnih politika djelovanja, razvoj situacije na lokalnom nivou, regionalne inicijative, itd.

Ko se može prijaviti?

Ovaj natječaj je otvoren za istraživače i istraživačice ili istraživački orijentisane aktivistice i aktiviste koji trenutno žive i rade u BiH. Prihvataju se radovi kako pojedinačnih autora i autorica tako i koautorski radovi. Za prijavljivanje posebno ohrabrujemo mlađe autorice i autore koji rade na diplomskom ili magistarskom radu ili doktorskoj tezi, te autorice i autore iz svih dijelova BiH.

Kako se prijaviti?

 

Molimo Vas da u radovima ne navodite Vaše ime ili nazive institucija iz kojih dolazite. Uz radove treba priložiti kratku biografiju (100-300 riječi) autorice ili autora ili više njih u odvojenom Word dokumentu. Radove treba slati elektronski, najkasnije do ponoći 1. oktobra 2019. godine, na email adresu: jasmina@soc.ba. Autorice i autori će biti obaviješteni putem emaila o primitku njihovih radova.

Postupak odabira

Komisija za odabir, sastavljena od članova osoblja Misije OSCE-a u BiH, stručnjakinja i stručnjaka iz akademskog i civilnog društva, pregledat će podnesene radove. Autorice i autori čiji radovi budu odabrani bit će pozvani da prisustvuju dvodnevnoj radionici (u novembru ili decembru 2019. godine) na kojoj će se razmatrati i davati mišljenja na tekstove radova. Sve autorice i autori koji podnesu svoje radove bit će obaviješteni o rezultatima procesa odabira do 1. novembra 2019. godine. Honorar od 400 BAM bit će uplaćen po objavljenom članku. Publikacija će biti predstavljena 2020. godine tokom dva okrugla stola koja će organizirati Sarajevski otvoreni centar i Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini.

U slučaju da imate bilo kakvih pitanja, možete nas kontaktirati na email adresu: jasmina@soc.ba.

Detalje poziva preuzmite na linku.