15. maj 2018

Konferencija za djevojke i žene sa invaliditetom


Udruženje za kulturu, afirmaciju i savjetovanje ”KAS” Banja Luka poziva djevojke i žene da uzmu učešće na konferenciji ”Alati, strategije i smjernice – Prevencija rodno zasnovanog nasilja nad djevojakama i ženama sa invaliditetom” (”Tools, Strategies and Guidelines – Prevention of Gender Based Violence Against Girls and Women with Disabilities”), koja će se održati u Banjaluci od 1. do 3. juna 2018. godine.

Konferencija je namijenjena djevojkama i ženama sa invaliditetom (18 – 35 godina). Radni jezik konferencije je B/H/S. 

Konferencija ”Alati, strategije i smjernice – Prevencija rodno zasnovanog nasilja nad djevojakama i ženama sa invaliditetom” (”Tools, Strategies and Guidelines – Prevention of Gender Based Violence Against Girls and Women with Disabilities”) se održava uz finansijsku podršku Američke ambasade u Bosni i Hercegovini.

Osvježenje, radni materijal i hrana biće obezbjeđeni učesnicama tokom konferencije. Organizator nije u mogućnosti da snosi troškove smještaja i prevoza učesnica konferencije.

Ukoliko ste zainteresovane za učešće, molimo vas da nam dostavite na e-mail udruzenje.kas@gmail.com:
-CV
-motivaciono pismo 

Rok za slanje prijava je 25. maj 2018. godine do 17 časova.

Odabrane učesnice biće obavještene putem e-maila 28. maja 2018. godine.

Za sva dodatna pitanja obratite nam se na e-mail: udruzenje.kas@gmail.com

Preuzeto sa: www.mreza-mira.net