12. juli 2018

Konkurs za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola i studenata romske nacionalne manjine u BiH


Uslovi za prijavljivanje kandidata na konkurs:
da su državljani Bosne i Hercegovine
da imaju prebivalište u Bosni i Hercegovini
da su redovni učenici srednje škole/studenti fakulteta u Bosni i Hercegovini
da ne primaju stipendiju po drugom osnovu
da ne obnavljaju razred/godinu
Stipendija se dodjeljuje iz granta Fonda otvoreno društvo Bosna i Hercegovina.

Stipendija za 102 učenika srednjih škola i 10 studenata dodjeljuje se na period od 10 mjeseci u školskoj 2018/2019. godini.

Stipendija iznosi 100 KM mjesečno.

U slučajevima kada iz jedne porodice ima više kandidata stipendija će se dodijeliti jednom kandidatu.

Pojedinačnu prijavu s dokazima o ispunjavanju uslova Konkursa i traženim dokumentima dostaviti isključivo poštom na adresu: Udruženje „Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu“, Dobojska 4, 71000 Sarajevo, s naznakom „Prijava na konkurs – ne otvaraj“.

Konkurs, nakon objavljivanja na www.ogbh.com.ba za učenike srednjih škola ostaje otvoren do 21.09.2018. godine, a za studente do 10.10.2018. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Preuzeto sa: www.stipendije.ba