12. juni 2018

Konkurs za upis na šest interdisciplinarnih master programa


CENTAR ZA INTERDISCIPLINARNE STUDIJE UVODI NOVE PROGRAME

Centar za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu, kao jedna od vodećih akademskih institucija takve vrste u BiH, objavio je konkurs za upis na šest studijskih master programa za akademsku 2018/2019 godinu. Pored već poznatih programa kao što su Demokratija i ljudska prava u jugoistočnoj Evropi, Evropske studije, Nutricionizam i One health, Centar ove godine predstavlja i dva nova programa – Zaštita od prirodnih katastrofa i Međunarodna i regionalna sigurnost. Neki od programa su jednogodišnji, a neki dvogodišnji te se na polovini programa nastava odvija na engleskom jeziku.

«Prateći trendove i potrebe u akademskoj sferi, Centar je ove godine u prilici ponuditi šest master programa, različitog naučnog spektra kako bi budućim magistrima omogućio najmoderniji koncept školovanja i specijalnost  u tržišno traženim oblastima», naglasila je prof.dr. Melika Husić-Mehmedović, direktorica Centra. Prema njenim riječima kvalitetno koncipirane programe vode etablirani akademski stručnjaci i profesionalci, koji garantiraju kvalitet naobrazbe budućim studentima/icama.

«Do sada je kroz naše postdiplomske programe prošlo više od 800 magistranata, koji su svoje zaposlenje našli u vladinom sektoru, akademskoj zajednici, međunarodnim organizacijama, nevladinom sektoru, medijima i privatnom sektoru gdje svakodnevno kroz svoje poslove doprinose napretku cjelokupnog bh. društva», istakla je Husić-Mehmedović te pozvala sve zainteresovane da kontaktiraju Centar i saznaju više o ovim programima ili krajem mjeseca dođu na Dan otvorenih vrata.

Centar je usmjeren ka interdisciplinarnom obrazovanju nove generacije stručnjaka/inja iz Bosne i Hercegovine kao i iz zemalja regije jugoistočne Evrope. Kao takav, CIS okuplja više od stotinu uvaženih domaćih i stranih eksperata/tica iz različitih naučnih oblasti koji/e zajednički rade na projektima razvoja iz svih naučnih oblasti.

Više informacija o konkursu i programima na www.cis.unsa.ba