ponedjeljak, 4. juni 2018.

Ljetna škola „Evropske integracije: 60 godina Rimskog sporazuma”


Centar za interdisciplinarne studije (CIS) Univerziteta u Sarajevu, u saradnji sa Odsjekom za pravne studije Univerziteta u Firenci (Italija), otvara poziv za prijavu na ljetnu školu „Evropske integracije: 60 godina Rimskog sporazuma”. Škola se održava u Sarajevu od 9. do 13. jula 2018. godine.

Svi studenti i studentice Univerziteta u Sarajevu iz relevantnih disciplina, kao što su evropske studije, ljudska prava i demokratija, pravo, ekonomija i političke nauke, zainteresirani za evropske integracijske procese i spremni da nastave karijeru u ovoj oblasti te imaju aktivnu ulogu u pristupanju Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, ovim su putem pozvani da se prijave. Do 15 studenata i studentica će biti izabrano na konkurentnoj osnovi. Preduvjet za učešće je poznavanje engleskog jezika.

Sve troškove učešća pokrivaju dva partnerska univerziteta kroz projekat RoSaE: Rome and Sarajevo for Europe, koji finansira Evropska unija putem programa „Evropa za građane“.

Rok za prijavu: 20. juni 2018. godine.

Detaljne informacije o školi i načinu prijave dostupne su na web stranici www.cis.unsa.ba.

Preuzeto sa: www.hocu.ba