12. april 2018

Master stipendije u oblasti poljoprivrede u Grčkoj


Pozivaju se zainteresovani da se prijave za program stipendiranja koji im omogućava studiranje na nekom od univerziteta u Grčkoj.

OBLAST:

poljoprivreda.

OPIS:

U okviru programa aplikantima se nudi mogućnost da pohađaju studije u gore navedenoj oblasti na nekom od univerziteta u Grčkoj. Dodjeljuju se stipendije za period od dvije godine. U prvoj godini programa aplikanti će imati priliku da se upoznaju sa agroekologijom, zaštitom životne sredine. U okviru programa aplikantima su pokriveni svi troškovi studiranja.

USLOVI:

Pravo da se prijave imaju aplikanti koji se upisuju na master studije u gore navedenoj oblasti. Da bi bili dio programa aplikanti moraju ispuniti sljedeće uslove:
• da imaju dobar akademski potencijal;
• da posjeduju dobro znanje engleskog jezika;
• da posjeduju diplomu prethodnog nivoa studija.

NAČIN PRIJAVE:

Da bi bili dio programa aplikanti moraju popuniti onlajn aplikacionu formu koja se nalazi na zvaničnom sajtu programa.

ROK ZA PRIJAVU:

program je aktivan tokom cijele godine.

VIŠE INFORMACIJA:

Detaljnije informacije o programu mogu se naći na sljedećem linku: https://www.iamc.ciheam.org/en/.

Preuzeto sa: www.mladiinfo.me