četvrtak, 31. maj 2018.

Obuka za studente o metodologiji "Program Y"


“Program Y – Mladi – Inovativni pristupi u prevenciji rodno zasnovanog nasilja i promociji životnih stilova kod mladića i djevojaka” je novi edukativni program organizacije Perpetuum Mobile te ima za cilj prevenciju nasilja i promociju zdravijih životnih stilova, kod mladića i djevojaka uzrasta 14-19 godina.

Obuka za sve je besplatna, a po završetku će svi polaznici dobiti potvrdu o završenoj obuci.

Obuk će se održati 04.06.2018. godine u 12 časova u amfiteatru 203 Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Program:
12:00-12:10 – Uvodno obraćanje
12:10-12:25 – Inicijativa mladića u prevenciji rodno zasnovanog nasilja na Sjeverozapadnom Balkanu (prof. dr Saša Petković, CARE INTERNATIONAL BALKANS)
12:25-12:40 – Draganova priča (video)
12:40-13:10 – Program Y – Inovativni pristui u preenciji rodno zasnovanog nasilja i promocija zdravih životnih stilova za mladiće i djevojke (dip. ek. Aleksandar Slijepčević, Perpetuum mobile)
13:10-13:20 – Pauza
13:20-13:50 – Ko to tamo p(j)eva – Važnost angažmana mladih na polju prevencije nasilja (mr Ilija Trninić, Perpetuum mobile)
13:50-14:20 – Program Y – Rezultat intervencija u srednjim školama (prof. dr Srđan Dušanić, Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci)
14:20-14:40 – Program Y – Iskustva iz srednjih škola (mr Dragana Pavlović, Ugostiteljsko-trgovinsko-turistička škola)
14:40-15:00 – Diskusija i zaključci (dobijanje potvrde o obuci)

Preuzeto sa: www.facebook.com/events