3. januar 2018

PhD stipendije na Univerzitetu u Kopenhagenu


Fakultet humanističkih nauka sa Univerziteta u Kopenhagenu dodjeljuje stipendije kandidatima koji žele da upišu PhD studije na tom Univerzitetu u Danskoj.

OBLAST:
engleske, njemačke i romanske studije (EnGeRom), mediji, kognicija i komunikacije (MEF); nordijske studije i lingvistika (NorS)

OPIS
Univerzitet dodjeljuje 12 stipendija inostranim kandidatima za trogodišnje doktorske studije iz EnGeRom, MEF i NorS oblasti na Univerzitetu u Kopenhagenu. Stipendije pokrivaju sve troškove studija.

USLOVI
Pravo na prijavu ostvaruju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uslove:
• imaju magistarsku diplomu;
• predali su predlog za svoju istraživačku tezu prije podnošenja prijave;
• imaju tečno znanje engleskog jezika.

NAČIN PRIJAVE
Prijave se podnose elektronskim putem. Potrebno je odabrati program, a zatim popuniti onlajn prijavni obrazac na: Prijavni obrazac. Prijava mora sadržati sljedeća dokumenta na engleskom ili danskom jeziku:
• diplome i transkripti izvještaja (master i bečelor) sa ovjerenim prevodom;
• CV sa listom publikacija;
• opis PhD projekta;
• izjavu o saglasnosti;
• ovjerenu kopiju rezultata IELTS ili TOEFL testa (ako program zahtijeva);

ROK ZA PRIJAVU:
6. februar 2018. godine.

VIŠE INFORMACIJA
Sa preko 40.000 studenata i više od 9.000 zaposlenih, Univerzitet u Kopenhagenu je jedna od najvećih istraživačkih i obrazovnih institucija u nordijskim zemljama.

Detaljnije: PhD stipendije na Univerzitetu u Kopenhagenu

Info: http://bit.ly/2DZUnKq