srijeda, 18. oktobar 2017.

Poziv za OCD u BiH: obuka u oblasti programske evaluacije


Projekat podrške monitoringu i evaluaciji (MEASURE-BiH) je projekat finansiran od strane USAID-a u BiH. USAID je posvećen razvoju kulture orijentisane ka rezultatima i donošenju politika djelovanja na temelju rigoroznih dokaza, a sve u cilju ostvarenja maksimalne učinkovitosti razvojih programa i projekata, te unapređenja transparentnosti, odgovornosti i učenja. Evaluacije razvojnih programa/projekata pružaju najrigoroznije naučno-zasnovane dokaze za učinke i uticaje. Vještine evaluacije razvojnih intervencija se mogu prenijeti i u oblast evaluacije uticaja javnih politika, predloženih zakona i razvojnih izazova sa kojima se suočava BiH.

U cilju razvoja kapaciteta lokalnih istraživača i istraživačkih organizacija u BiH za visokokvalitetne programske evaluacije (s fokusom na evaluacije prema standardima USAID-a), MEASURE-BiH organizuje obuku za organizacije civilnog društva iz BiH koje se bave istraživanjima i evaluacijama. 

 

Obuka će ukljućiti sljedeće teme:

svrha programske evaluacije i veza sa monitoringom,

formulisanje evaluacionih pitanja,

metode programske evaluacije,

tumačenje rezultata i izvještavanje,

primjer evaluacija urađenih od strane MEASURE-BiH projekta,

usporedba evaluacionih procesa – USAID i druge donatorske organizacije u BiH. 

Ova jednodnevna obuka u trajanju od 4 sata je besplatna i održaće se 31.10.2017. godine u  Sarajevu sa početkom u 13h.  Pravo učešća imaju sve organizacije civilnog društva iz BiH – maksimalno dva predstavnika iz jedne organizacije. Napominjemo da putni troškovi ili bilo koji drugi troškovi učesnika nisu osigurani. Obuka će biti održana na jeziku naroda u BiH, a učesnici će materijale dobiti i na engleskom jeziku.

Prijave se mogu izvršiti slanjem email-a uz navođenje naziva obuke (Obuka iz oblasti programske evaluacije sa fokusom na USAID-ove visokokvalitetne evaluacije), naziva organizacije koja se prijavljuje, imena učesnika i njihovih pozicija u organizaciji na email adrese odjukic@measurebih.com i akadic@measurebih.com do 19.10.2017. godine.

Za više informacija možete kontaktirati USAID MEASURE-BiH kancelariju na telefon +387 33 941 673.

Info: http://bit.ly/2ySCJKn