13. septembar 2018

Poziv za trening: New Digital Enterprise Start-ups


Trening New Digital Enterpise Start-ups se oragnizuje u sklopu projekta Independent Young Women in Digital Entrepreneurship Era. Namjenjen je omladinskim radnicima i ženama sa ciljem izgradnje kapaciteta i vještina u oblasti digitalnog preduzetništva kroz razvoj lokalnih zajednica

Projekat se sastoji od nekoliko aktivnosti, a jedna od njih je i New Digital Enterprise Start-ups - trening koji će biti organizovan u Zadru, Hrvatska u periodu od 30. oktobra do 7. novembra 2018. godine.

Obuka će okupiti 24 učesnika iz 6 organizacija iz sljedećih zemalja: Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija, Makedonija, Slovačka i Crna Gora.

Kriteriji za učešće:

  • aktivan rad sa mladima ili mlade žene koje su zainteresovane da postanu aktivne kao vršnjačke edukatorice

  • navršenih 18 godina života

  • spremnost praćenja programa treninga na engleskom jeziku

  • spremnost na partnerstvo sa različitim učesnicima iz različitih organizacija/zemalja

Detaljnije o treningu, kriterijima i logističkim informacijama na linku: www.salto-youth.net