utorak, 21. maj 2019.

Poziv za učešće na radionici “EU Horizont 2020-Instrument za MSP”


Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u saradnji sa “European Training Academy” (ETA) organizira radionicu “EU Horizont 2020-Instrument za MSP”, koja se održava 17.06. i 18.06.2019. godine u prostorijama Vanjskotrgovinske komore BiH u Sarajevu.

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u saradnji sa “European Training Academy” (ETA)  organizira radionicu “EU Horizont 2020-Instrument za MSP”, koja se održava 17.06. i 18.06.2019. godine u prostorijama Vanjskotrgovinske komore BiH u Sarajevu.

Ovaj program obuke ima za cilj razvoj kompetencija i vještina u okviru programa Evropske unije „Horizont 2020“ sa fokusom na SME instrument. Na obuci će biti predstavljeni otvoreni pozivi za dostavu projektnih prijedloga, način pisanja uspješnog projektnog prijedloga, primjeri uspješnih H2020 i IPA II projektnih prijedloga te će polaznici obuke imati priliku da se konsultiraju sa predavačem o konkretnim projektnim idejama i prijedlozima za koje su zainteresirani.

Radionica je namjenjena predstavnicima malih i srednjih preduzeća (MSP), mikro preduzeća, organizacija za podršku biznisu, agencija za podršku inovativnosti, udruženja poduzetnika i sl.

Za učešće na dvodnevnoj obuci, naplaćivati će se kotizacija u iznosu od 279,00 KM + PDV za prijave do 29.05.2019., (30% popusta), 319,00 KM + PDV za prijave do 05.06.2019., (20% popusta), 359,00 KM + PDV za prijave do 10.06.2019. (10% popusta) te 399,00 KM + PDV za prijave nakon 10.06.2019. godine.

U kotizaciju su uključena predavanja, lagani ručak i osvježenje u predviđenim pauzama te seminarski materijal i certifikat o uspješno završenoj obuci.

Ispunjen prijavni obrazac potrebno je dostaviti prema navedenim terminima, a najkasnije do 13.06.2019. godine do 12:00 na e-mail adresu edukacija@komorabih.ba. Nakon izvršene prijave, podaci za uplatu kotizacije će Vam biti pravovremeno dostavljeni. Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon: 033/566-201.

Cijeli tekst poziva, program i formular za prijavu možete pronaći na web stranici www.komorabih.ba