ponedjeljak, 3. april 2017.

Poziv za učešće na seminaru ‘Digitalni marketing’ u Zenici i Mostaru


Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u saradnji sa EU Prolocal programom, odnosno zajedničkim programom Evropske unije i Vlade SR Njemačke za podršku lokalnoj samoupravi i ekonomskom razvoju kojeg implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, organizira seminar na temu “Digitalni marketing”.

Seminar će se održati 11.04.2017. godine u Privrednoj komori Zeničko-dobojskog kantona u Zenici i 13.04.2017. godine hotelu „Mostar“ u Mostaru.

Na seminaru će se ukazati na važnost digitalnog marketinga koji sve više preuzima primat u oglašavanju odnosu na tradicionalne načine oglašavanja kao što su televizija i štampani mediji. Posebno će se istaći prednosti digitalnog marketinga kao što su niža cijena, mjerlijvost efekata, dvosmjerna komunikacija sa klijentima i fleksibilnost. Teme koje će biti obuhvaćene su Google Analytics, Google AdWord, Mailchimp E-mail marketing i Facebook oglašavanje.

Ciljana skupina edukacije su vlasnici i direktori kompanija kao i direktori marketinga i prodaje, kao i svi oni koji su profesionalno zainteresirani za ovu problematiku.

Za učešće na seminaru naplaćuje se kotizacija u iznosu od 85 KM (+PDV). U kotizaciju su uključena predavanja, seminarski materijal i certifikat o uspješno završenom seminaru. Uplate kotizacije je moguće izvršiti na račun 3383202250102995 kod Unicredit bank d.d. Sarajevo.

Ispunjen prijavni obrazac sa jasno naznačenim mjestom pohađanja obuke i potvrdom o izvršenoj uplati kotizacije potrebno je dostaviti najkasnije do 07.04.2017. godine do 16:00 na e-mail adresu edukacija@komorabih.ba ili poslati na broj faxa: 033/566-205. Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon: 033/566-201.

Info:  http://bit.ly/2nS1YFT