utorak, 17. april 2018.

Prava radnika i njihova zaštita u Republici Srpskoj – edukacija


Centar za pravnu edukaciju organizuje edukaciju o radnom pravu kao jednom od najaktuelnijih pitanja, a sve u svjetlu nedavno donešenog Zakona o radu. Upravo ova edukacija pruža mogućnost upoznavanja sa današnjom radno-pravnom problematikom, te kakav je danas položaj radnika od trenutka zasnivanja radnog odnosa do njegovog prestanka, koja su njegova prava i na koji ih način može zaštiti.

Upoznajte se sa temama kao što su:
– Izvori radnog prava: Zakon o radu
– Zakon o radu, kolektivni ugovor, ugovor o radu- hijerarhija
– Ugovor o radu (na određeno i na neodređeno vrijeme)
– Mjere poslodavaca za povredu radnih obaveza radnika
– Otkaz ugovora o radu
– Povreda prava iz radnog odnosa od strane poslodavca
– Sudska praksa

Edukaciju vodi: Sudija Dragomirka Stanojević – Sudija Osnovnog suda u Banjoj Luci na parničnom referatu i to na posebnom odjeljenju za radne sporove.

Vrijeme održavanja: 27.04.2018. godine u 18h
Mjesto održavanja: Prostorije Centra za afirmaciju i razvoj
Ukupno trajanje: 60 minuta
Kotizacija: besplatno

Prijave su otvorene do 25.04.2018. godine u 23:59 h ili do popune mjesta.

Napomena: Na edukaciji se neće davati konkretni pravni savjeti, niti pružati pravna pomoć u konkretnim predmetima, već je ona isključivo edukativnog karaktera, temeljena na normativnim rješenjima i praksi.

Da biste se prijavili popunite formular na linku: https://goo.gl/AhnsDS

Preuzeto sa: www.facebook.com/events