srijeda, 8. maj 2019.

Prezentacija novog master studijskog programa Upravljanje projektima Evropske unije


Svečana prezentacija master je u srijedu 8. maja u 15:00 sati na Fakultetu za upravu u Sarajevu na adresi Igmanska 40A, 71320 Vogošća.

Na Fakultetu za upravu uspostavljen studijski program “Upravljanje projektima Evropske unije” na osnovu Odluke o uspostavi i izvedbi Studijskog programa, broj broj 01-10-28/19, usvojenoj na 29. redovnoj sjednici Senata Univerziteta u Sarajevu održanoj 27.03.2019. godine.

Na Fakultetu za upravu konstantno se prate tržišni trendovi i potrebe definisane strateškim pravcima razvoja relevantnih institucija za državnu službu u našoj državi, stoga je i otvoren novi smjer drugog ciklusa studija namijenjen  studentima  sa završenim dodiplomskim studijem  koji rade ili žele raditi na poslovima upravljanja programima/projektima vezanim za  evropske integracijske  procese na regionalnom i lokalnom nivou. Ovaj studij može koristiti mladim ljudima koji će se zapošljavati u pojedinim javnim institucijama, organizacijama civilnog društva, privrednim subjektima, а koji će u perspektivi sarađivati sa sličnim institucijama i subjektima u Evropskoj uniji.  Studijski program kreiran je prema već identificiranim potrebama tržišta  rada, a zapošljavanje magistara upravljanja projektima  Evropske unije  unaprijedilo bi kapacitete javnih institucija, organizacija civilnog društva, kao i privrednih subjekata u Bosni i Hercegovini. Ovako educirani  eksperti  mogli bi dodatno unaprijediti saradnju institucija BiH, organizacija civilnog društva, te privrednih subjekata u okviru evropskog integracijskog procesa naše zemlje u implementaciji evropskih IPA programa i pristupu fondovima i programima EU.

Voditeljica studija je doc.dr.Merdža Handalić – Plahonjić, ekspertica u oblasti javnih finansija i angažirana na implementaciji PAR i EU projektima reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini od 2003. godine. Profesorica Handalić – Plahonjić kreirala je i  provela mnogobrojne edukacije sa tematikom upravljanja javnim finansijama, uključujući upravljanje projektnim ciklusom prema standardima EU.

Svečanu prezentaciju ovog master studija održati ćemo u srijedu  8. maja u 15:00 sati  na Fakultetu za upravu u Sarajevu na adresi Igmanska 40A, 71320 Vogošća.