12. april 2018

Program stažiranja u oblasti ljudskih prava


Evropska agencija za ljudska prava objavljuje poziv za pripravnički program koji omogućava rad u toj instituciji.

OBLAST: ljudska prava

OPIS:

U okviru programa aplikanti imaju mogućnost da odrade svoj pripravnički u gore navedenoj instituciji i u gore navedenim oblastima. Pravo da se prijave imaju aplikanti koji dolaze iz država Evropske unije kao i država koje su pred pristupanje u istu i njeni potencijalni kandidati. Ohrabruju se i osobe sa invaliditetom da se prijave bez obzira na vrsstu invaliditeta koji imaju. U aplikacionoj formi je neophodno naesti koju vrstu invaliditeta aplikant posjeduje i šta je sve neophodno kako bi mu radno mjesto bili prilagođeno. U okviru programa aplikanti mogu izabrati jedan od sljedećih sektora iu kojima žele da rade u navedenoj instituciji:
• rad u kamcelariji direktora;
• korporativne usluge;
• ead u kancelariji za ravnopravnost i prava građana;
• kancelariji za slobodu i pravdu;
• kancelariji za promociju ljudskih orava.

USLOVI:

Pravo da se prijave imaju aplikanti koji su završili osnovne studije, odnosno koji posjeduju diplomu osnovnih studija ili očekuju da će je dobiti do isteka krajnjeg roka. Pored toga neophodno je dobro znanje engleskog jezika, kao i drugih evropskih jezika.

NAČIN PRIJAVE:

Da bi bili dio programa aplikanti moraju popuniti onlajn aplikaciomu formu koja se nalazi na zvaničnom sajtu programa.

ROK ZA PRIJAVU: 30 april 2018.

Detaljnije na:

http://fra.europa.eu/…/traineeship-programme-2018-2019

Preuzeto sa: www.mladiinfo.me