12. januar 2018

Program stipendiranja u Washingtonu za pravnike iz oblasti ljudskih prava


Akademija za ljudska prava i humanitarno pravo u Washingtonu poziva zainteresovane kandidate i kandidatkinje da se prijave za učestvovanje u takmičenju “The Human Rights Essay Award”.

Nagrada “The Human Rights Essay Award” i ove godine bit će dodijeljena pravnicima koji dostave najbolje eseje i demonstriraju iskustvo ili interes u oblasti međunarodnog ljudskog prava. Ovogodišnja tema takmičenja je “Rodno zasnovano nasilje i međunarodno humanitarno pravo”. Radovi koji se dostavljaju moraju biti na engleskom ili španskom jeziku, a nagrađena će biti dva najbolja kandidata.

Nagrada uključuje putne troškove za učestvovanje u program stipendiranja u Washingtonu, smještaj i troškove života, a najbolji radovi mogu biti objavljenji u izdanjima Akademije za ljudska prava i humanitarno pravo.

Krajnji rok za prijavu na konkurs je 1. februar 2018. godine.

Više informacija možete pronaći na ovom linku.

Info: http://bit.ly/2EywjyL