srijeda, 9. oktobar 2019.

Radionica iz oblasti medijske i informacijske pismenosti


Aplikacioni formular pošaljite najkasnije do 7. novembra 2019.

Workshop

Sarajevo
Bosnia and Herzegovina

Fondacija „Mediacentar“ Sarajevo vas poziva da se prijavite na radionicu iz oblasti medijske i informacijske pismenosti, koja će se održati 12.11.2019. od 10:00 do 16:30h, u prostorijama Hotel Colors Inn, Koševo 8, Sarajevo.

U Sarajevu, 12.11.2019. Fondacija „Mediacentar“ organizuje jednodnevnu radionicu za lokalne NVO koje su zainteresovane da razvijaju aktivnosti na polju medijske i informacijske pismenosti.

Radionica će dati osnovne informacije o tome šta je medijska i informacijska pismenost, koji su njeni aspekti, kome je namijenjena i kako se može praktično primjeniti u aktivnostima. 

Radionica će kombinovati prezentacije i interaktivni rad sa učesnicima/ama, a vode je medijski eksperti iz BiH: Mahir Sijamija, certifikovani trener iz oblasti MIP-a i docent Vuk Vučetić, Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu. 

Na radionici će biti obrađene sljedeće teme:

Zašto je važno biti medijski i informacijski pismen i šta to podrazumijeva?   

Dobre prakse medijskog i informacijskog opismenjavanja u BiH i regionu

Kako mediji funkcionišu?

Ključne ciljne grupe i teme za MI opismenjavanje

Mehanizmi djelovanja građana i NVO u medijskom sistemu BiH

Kako prepoznati dezinformacije na internetu?

Ovo je druga u nizu radionica koje će biti organizovane za lokalne NVO na temu medijske i informacijske pismenosti. 

Obezbijeđen ručak i osviježenje za učesnike/ce tokom trajanja radionice.

Ispred svake organizacije može se prijaviti po jedan predstavnik/ca. 

Kako se prijaviti na radionicu?

Ukoliko ste zainteresovani/e za učešće na radionici, pošaljite popunjen aplikacioni formular koji možete preuzeti ovdje

Aplikacioni formular pošaljite na adresu: nermina@media.ba, najkasnije do 7. novembra 2019. Sve prijave koje stignu nakon ovog datuma, neće biti uzete u razmatranje. Nakon što nam pošaljete aplikaciju, primit ćete potvrdu o prijemu.

Za dodatne informacije o radionici, možete nas kontaktirati na mejl nermina@media.ba

Radionica se organizuje u okviru regionalnog programa ''Mediji za građane – građani za medije: Jačanje kapaciteta NVO za razvoj medijske i informacijske pismenosti na Zapadnom Balkanu’’, uz podršku Evropske komisije. 

Više informacija na linku.