ponedjeljak, 08. oktobar 2018.

RESOLVE: EAST - Poziv za razmjene Erasmus+


Fondacija Krila nade počinje sa implementacijom projekta RESOLVE:EAST, program razmjene mladih i umrežavanja na bazi pomirenja koji ima za cilj korištenje alata za rješavanja sukoba kao što su: simulacije, sportom za mir i druge alate, kao i edukaciju o rješavanju lokalnih sukoba i sukoba na razini zajednice, što će im kasnije omogućiti da budu lideri društvenih promjena i medijatori u svojim zajednicama.

Tijekom aktivnosti, sudionici će razviti širok raspon dodatnih kognitivnih i ne-kognitivnih vještina, uključujući:

 • Vođstvo

 • Vještine timskog rada

 • Komunikacije

 • Posredovanja

 • Pripremanja projekata

 • Kreativnih vještina

 • Društvene svijesti

 • Svjesne meditacije

RESOLVE: EAST je mali partnerski projekt u Evropi, i uključuje 4 partnerske organizacije i 4 razmjene mladih koje će se odvijati u

 • Sarajevu, BiH (novembar/studeni 2018),

 • Istanbulu, Turska  (decembar/prosinac 2018),

 • Tbilisiju, Gruziji (januar/siječan 2019) i

 • Londonu, Ujedinjeno Kraljevstvo (februar/veljača 2019).

Fondacija Krila nade poziva sve zainteresirane da se prijave za ovaj Erasmus + projekat ako ispunjavate sljedeće kriterije:

 • Imati između 18 i 30 godina;

 • Biti u mogućnosti komunicirati na engleskom jeziku;

 • Biti stanovnik Bosne i Hercegovine i,

 • Imati pasoš sa važenjem minimalno 12 mjeseci.

Dodatne informacije su dostupne ovdje i ako ste zainteresirani aplikacionu formu možete popunit ovdje. Aplikacionu formu je potrebno popuniti na engleskom jeziku. Rok za popunjavanje aplikacione forme je 20.10.2018. godine.

Preuzeto sa: www.wings-of-hope.ba