srijeda, 24. maj 2017.

Studijska sesija: Inkluzija za sve kroz edukaciju o ljudskim pravima


Učesnici studijske sesije učit će o tome kako unaprijediti socijalno uključivanje mladih osoba s invaliditetom.

Vijeće Evrope poziva zainteresovane aktiviste i aktivistkinje da se prijave za učešće u studijskoj sesiji "Inkluzija za sve kroz edukaciju o ljudskim pravima", koja će se održati od 10. do 17. septembra 2017. godine u Budimpešti.

Osnovni cilj studijske sesije koja će okupiti 25 učesnika je promocija edukacije o ljudskim pravima kao efikasnog alata za uključivanje mladih, s posebnim naglaskom na mlade osobe s invaliditetom.

Prijaviti se mogu omladinski lideri i predstavnici nevladinih organizacija koje aktivno rade s mladim ljudima i osobama s poteškoćama u razvoju i dolaze iz zemalja članica Vijeća Evrope ili iz Centralne Azije. Edukacija je prilika za učesnike iz različitih zemalja da razmijene iskustva o ulozi neformalne edukacije i omladinskog aktivizma u socijalnom uključivanju mladih.

Krajni rok za prijavu na studijsku sesiju je 4. juni 2017. godine. Participacija za svakog učesnika iznosi 50 eura, a organizatori snose ostale troškove prijevoza i smještaja.

Više informacija možete pronaći na ovom linku.

Info: http://bit.ly/2rfVmE8