srijeda, 13. mart 2019.

Targer SOI trening: Kako postati inovativna organizacija?


Kroz ovaj program, koji je sačinjen od tri ključna modula (inovacije u digitalno doba, leadership i procesi/roadmap), koji čine okosnicu Culture4Innovation metodologije, polaznici će se pripremiti za učinkovito provođenje inovativnih promjena u smjeru stvaranja poticajne kulture te strateških i procesnih osnova za inoviranje. 

UVOD

Osim što su inovativne kompanije bitno konkurentnije, one također imaju puno veće šanse za opstanak i razvoj u kompleksnom poslovnom okruženju digitalne ere u kojoj živimo.

No, da bi u jednoj kompaniji zaista zaživjela inovacijska kultura i procesi inoviranja, potrebna je sinergija različitih odjela te angažman svih uključenih. Kroz ovaj program, koji je sačinjen od tri ključna modula (inovacije u digitalno doba, leadership i procesi/roadmap), koji čine okosnicu Culture4Innovation metodologije, polaznici će se pripremiti za učinkovito provođenje inovativnih promjena u smjeru stvaranja poticajne kulture te strateških i procesnih osnova za inoviranje.

CILJ SEMINARA

Edukacija sadrži teoretski i praktični dio. Na kraju radionice polaznici će naučiti strateški postaviti inoviranje unutar organizacije, izraditi proces inoviranja te osvijestiti važnost stvaranja organizacijske kulture za ubrzanje inovativnosti. Osvijestit će ulogu adekvatne motivacije i leadershipa za poticanje inoviranja, upoznat će se sa suvremenim trendovima, pristupima, alatima i metodama u upravljanju idejama i inovacijama u organizaciji, te će naučiti izraditi nacrt/roadmap upravljanja idejama i inovacijama za svoju organizaciju.

KLJUČNE TAČKE: 

- Pozicioniranje inovacije kao strateške osnove organizacije

- Trendovi i alati u upravljanju idejama i inovacijama

- Leadership za inovacije

- Procesi inoviranja u organizaciji

- Primjeri, studije slučaja i vježbe

KOME JE TRENING NAMIJENJEN:

- Direktori i vlasnici organizacija

- Rukovodioci i svi zainteresovani saradnici u bilo kojoj organizaciji

TRENERI:

1. Emir Džanić Trener i konsultant za:  UPRAVLJANJE INOVACIJAMA | MANAGEMENT | ORGANIZACIONA KULTURA

2. Snježana Šlabek Trener i konsultant za:  LJUDSKI RESURSI | MANAGEMENT | DIGITALNA KULTURA| UPRAVLJANJE ZNANJEM I INOVACIJAMA

MJESTO I VRIJEME:

Sarajevo, hotel  Radon Plaza, Džemala Bijedića 185

Trajanje seminara: 2 dana intenzivno – bez rasipanja vremena i energije

22. i 23.03.2019  9-17h

CIJENA:

1 učesnik: 445 KM + (PDV)

Akcija 3+1:  Za 3 učesnika iz iste organizacije učešće četvrtog je besplatno.

OSTALO:

Za učesnike su obezbijeđeni certifikati, nastavni materijal, osvježenja i ručak

Online prijava putem web portala ovdje

Broj učesnika je ograničen. Rezervacija učešća je po uplati na račun: 199-499-00314604-14 kod Sparkasse Bank dd BiH

Targer SOI zadržava pravo kratkoročnog otkazivanja seminara u slučaju nedovoljnog broja učesnika

Informacije o seminaru možete pogledati ovdje

Kompletan program naših otvorenih edukacija možete pogledati ovdje

Raspored naših otvorenih edukacija možete pogledati ovdje

Za dodatne želje, povoljnu organizaciju “In-house - kućnih“ seminara, kao i sva druga pitanja, na raspolaganju Vam stoji edukacijski tim Targer SOI.

Targer SOI – NAŠE EDUKACIJE DODAJU VRIJEDNOST!

Preuzeto sa: www.targer.ba