utorak, 23. oktobar 2018.

Tui Na tretman masažom za djecu sa posebnim potrebama


Besplatna prezentacije Tui Na tretmana masažom za djecu sa posebnim potrebama održat će se u prostorijama Udruženja EDUS-EDUKACIJA ZA SVE pri JU "Vladimir Nazor" na adresi Kemala Kapetanovića 43.

Tui Na tretman koji sprovodi gospodin Leonid Rozman specijalno je dizajniran za pomoć djeci sa poremećajima iz autističnog spektra i govorno-jezičnim smetnjama, a namijenjena je roditeljima, logopedima i drugim terapeutima koji rade s djecom. 

Tui Na centar sa sjedištem u Londonu aktivno djeluje već šestu godinu, a osnivač centra je gospodin Leonid Rozman i sam roditelj djeteta sa poremećajem autističnog spektra koji zajedno sa svojom partnericom Sanjom Sauček putuje po Europi i organizuje predavanja za roditelje i terapeute koji rade s djecom sa željom da se što veći broj njih upozna sa efektima ovog neinvazivnog tretmana masažom.

Ovaj holistički tretman zasniva se na principima kineske medicine, moći dodira i stimulaciji akupunkturnih tačaka. 

Na osnovu svog dugogodišnjeg iskustva, Leonid i Sanja će tokom prezentacije predstaviti polaznicima principe i tehnike tertmana, te njegove moguće benefite/učinke ukoliko se svakodnevno prakticira. 
Neki od njih su: umanjenje problema nesanice, hiper i hiposenzitivnost, stereotipije, poboljšanje koncentracije, umanjenje problema sa probavom i sl.


Velika pažnja se također posvećuje poboljšanju kvalitete života cijele porodice, jer znatno umanjuje anksioznost samih roditelja.

Dosadašnja iskustva pokazala su efikasnost, a rezultati tretmana povećavaju se svakodnevnim radom u poznatom okruženju gdje djecu tretiraju osobe kojima najviše vjeruju.

Broj mjesta je ograničen!

Prijave vršite putem email-a: edukacija.edus@gmail.com, na broj: 062 696 235 ili lično na ulazu u prostorijama Udruženja Edus - edukacija za sve na adresi Kemala Kapetanovića 43.

Prilikom registracije obavezno napomenite za koju edukaciju se prijavljujute i vaš kontakt telefon.

Preuzeto sa: www.facebook.com