utorak, 18. juni 2019.

Učionica #21 Vladati u podijeljenim društvima


CRVENA vas poziva na Učionicu #21 Vladati u podijeljenim društvima sa Adisom Merdžanovićem

Broj mjesta je ograničen i zato vas molimo da pošaljete privatnu poruku na Crvena Association for Culture and Art ili Zajednički Grad/Sindikalizacija ili e-mail na info@crvena.ba te potvrdite vaše prisustvo.

Predavanje se održava 28.06.2019., u Asocijaciji CRVENA, adresa Augusta Brauna 14/3, Sarajevo.

Na ovom predavanju pokušaćemo saznati odgovore na nekoliko važnih pitanja: Šta konsocijacija tačno podrazumijeva? Koje su joj prednosti i nedostaci i kako može da omogući građansku participaciju u procesima odlučivanja? Kako konsocijacija može da se kombinira sa mehanizmima direktne demokratije? Kako to izgleda u različitim zemljama i kontekstima?

Dr. Adis Merdžanović je politolog koji se fokusira na političke sisteme Zapadnog Balkana i perspektive tog regiona za Evropske integracije. Doktorat je stekao na univerzitetu Zürich (Švicarska) sa doktorskom disertacijom o politici međunarodne zajednice u poslje-ratnoj Bosni i Hercegovini, koja je 2015.g. izašla kao knjiga Democracy by Decree. Prospects and Limits of Imposed Consociational Democracy in Bosnia and Herzegovina (Stuttgart: ibidem). Nakon toga je bio Swiss Fellow pri Woodrow Wilson Center for International Scholars u Washingtonu, D.C., te je bio post-doktorant na St Antony’s Collegu pri Univerzitetu Oxford (Ujedinjena Kraljevina). Njegov naučni fokus je demokratizacija podjeljenih, poslje-ratnih društava, pogotovo funkcionisanje njihovih konstitucionalnih i političkih sistema u komparativnoj perspektivi. Takođe se bavi analizom politike Evropske Unije prema Zapadnom Balkanu. Na teoretskom nivou, njegove analize tematizuju liberalizam, socijalizam, nacionalizam i demokratiju. Knjiga koja će uskoro izaći je: The Legacy of Yugoslavia: Politics, Economics, and Society in the Modern Balkans (IB Tauris, London; napisana zajedno sa Othon Anastasakis, David Madden, i Adam Bennett).

Učionica se realizira unutrar programa Sindikalizacija uz podršku i-platforme, Fonda otvoreno društvo Bosne i Hercegovine i Olof Palme International Centra.