srijeda, 7. avgust 2019.

3 razlike između posla u kompaniji i neprofitnoj organizaciji


Ukoliko ste profesionalac sa dugim iskustvom rada u neprofitnom sektoru, većina stavki iz ovog teksta će vam biti dobro poznate

Ukoliko ste profesionalac sa dugim iskustvom rada u neprofitnom sektoru, većina stavki iz ovog teksta su vam dobro poznate, a verovatno biste imali i šta da dodate na listu. Takođe, verovatno su vam dobro poznate predrasude koje vladaju o neprofitnim organizacijama i ljudima koji u njima rade.

Ukoliko tek razmišljate o karijeri u neprofitnom sektoru ili ste se pitali kako izgleda rad u neprofitnoj organizaciji, u nastavku teksta možete pronaći nekoliko stvari koje vam mogu koristiti da sagledate prednosti i mane rada u neprofitnoj organizaciji u odnosu na rad u profitnom sektoru, ali i da razbijete eventualne predrasude na koje ste možda naišli.

Ukoliko redovno pratite naš blog već ste imali prilike da saznate šta je rad u Catalystu Danicu naučio o filantropiji i kako joj je to iskustvo razbilo milenijalske predrasude o radu za dobrobit društva, kao i kako je Mihailo posle samo četiri meseca prakse u Catalystu u potpunosti promenio pogled na filantropiju.

Bez obzira na specifičnost i unikatnost svake organizacije (i kompanije) postoje neke tačke podudaranja, dobre i korisne stvari, ali i izazovi, koji su jako slični i na osnovu kojih smo uspeli da napavimo listu sa najočiglednijim sličnostima i razlikama kada je u pitanju rad u profitnom i neprofitnom sektoru.

Svrha ili profit

Rad u organizaciji podrazumeva posvećenost misiji i humanim ciljevima. U neprofitnom sektoru kao pojedinac dajete doprinos svojoj zajednici i činite nešto značajno za ljude kojima je potrebna pomoć. “Postajete promena koju želite da vidite u svetu.”

Rad u neprofitnim organizacijama nikada nije „samo posao“ već poziv. Veliki broj zaposlenih u organizacijama će vam reći da je lakše nositi se sa stresom, pritiscima, kratkim rokovima i lošim stvarima kada znate zašto radite, kada ste svesni da su vaši napori usmereni da nekom pojedincu, grupi ili društvu u celosti dan, mesec ili način života učinite boljim.

U zapadnim zemljama veliki broj brendova i kompanija uočio je koliko je važno na prvo mesto postaviti svrhu i, učeći od neprofitnih organizacija, umesto profit-driven postaju purpose-driven i trude se da to postne deo organizacione kulture.

Različita istraživanja pokazala su da zaposleni, klijenti i potrošači više veruju i lojalniji su kompanijama i brendovima sa čijom svrhom osećaju povezanost. Ovo je naročito važno za milenijalse, koji su, prema podacima koje iznosi Eldeman Trust Barometar 2019, 5,3 puta spremniji da ostanu na radnom mestu u kompaniji sa čijom svrhom osećaju snažnu povezanost.

Sitnice koje prave razliku

Ukoliko radite u neprofitnom sektoru, verovatno znate da ne možete očekivati benefite kao što su stoni fudbal, prostorija za igrice ili yoga za zaposlene u pauzama na poslu, što se skoro pa podrazumeva ukoliko radite u velikoj kompaniji ili startupu.

Ono što možete očekivati je svakodnevno zadovoljstvo zbog malih pomaka na bolje, ostvarenih ciljeva, pozitivnih promena koje ste doneli u živote pojedinaca, grupa ili zajednica kojima pružate pomoć i podršku.

Jedna od razlika između posla u organizaciji i korporaciji je i stepen formalnosti sa kojim se na radnom mestu susrećete. Mada značajan broj, naročito većih i(li) međunarodnih organizacija ima veliki broj pravilnika i procedura koji se odnose na različite segmente rada, posao u korporacijama zna sa sobom da nosi veću dozu formalnosti kada je u pitanju komunikacija, izveštavanje i obavljanje posla. Može se desiti i da u korporativnom svetu naiđete na dress code, što je kada radite u organizaciji gotovo nezamislivo.

Neizostavna stavka koju treba pomenuti kada je reč o razlikama su i budžeti.

Budžeti sa kojima radi i raspolaže većina organizacija uglavnom ograničeni i isplanirani mesecima unapred. U profitnom sektoru budžeti su takođe isplanirani unapred, ali su često daleko veći pa lakše i efikasnije možete isplanirati i sprovesti kampanju, organizovati događaj ili nabaviti potrebni proizvod ili uslugu.

Doduše, nešto je drugačije kada su u pitanju mala i srednja preduzeća, ili biznisi koji se nalaze tek na početku, gde se takođe susrećete sa različitim budžetskim ograničenjima.

Odgovornost nadređenom, donatoru ili zajednici 

Ono što može biti slično kada je u pitanju rad u kompanijama/agencijama i organizacijama civilnog društva je svima najmanje omiljen deo posla – izveštaji. Najveća razlika je, verovatno, u opširnosti i u tome koliko detaljni izveštaji mogu i treba da budu.

Ukoliko, kao deo agencije, ili firme radite sa klijentima, njima dostavljate izveštaje o kampanjama koje ste za njih sprovodili, događajima koje ste organizovali, finansijske, ili izveštaje o prodaji ili nekoj drugoj vrsti usluge koju ste nekome pružili.

Kod organizacija je uglavnom sve daleko složenije, detaljnije i opširnije. Tako, vrlo često, u zavisnosti od donatora, pravila, vrste i obima projeka na kome radite možete imati dnevni, nedeljni, mesečni i kvartalni izveštaj, izveštaj sa terena, izveštaj o vidljivosti, finansijski izveštaj, izveštaj o rezultatima projekta, timesheet… Sve ovo, praćeno je naravno dokumentacijom za pravdanje budžeta – kopije, skenovi, fotografije, linkovi, video materijali… Ukoliko ste radili ili radite u organizaciji sami možete dopuniti listu.

I verovatno vam je poznato da su, bez obzira na to da li radite u profitnom ili neprofitnom sektoru, izveštaji nešto što se gotovo uvek radi u poslednjem trenutku i sa najmanje entuzijazma. Međutim, hteli to da priznamo ili ne, izveštaji su veoma važni za neprofitne organizacije, jer se kroz njih pokazuje odgovornost prema donatorima i podržavaocima i transparentnost u radu i opravdava ukazano poverenje donatora, partnera i javnosti.

Još jedna od dobrih stvari kada je izveštavanje u pitanju može biti prilika da u nekom, obično finalnom izveštaju, na jednom mestu vidite i drugima predstavite sve fantastične i uspešne rezultate koje ste postigli radeći na nekom projektu.

Zaključak

Razlike između kompanija i organizacija možda na prvi pogled izgledaju velike, ali trendovi čine da iz dana dan dolazi do približavanja i saradnje.

Ne treba zaboraviti ni mogućnost učenja i usvajanja pozitivnih praksi. Organizacije od kompanija mogu naučiti dosta toga o efikasnosti, strategiji, planiranju, praćenju različitih trendova, dok kompanije od organizacija mogu učiti o posvećenosti, empatiji, svrsi…

Prilike i mogućnosti za razmenu znanja, iskustva i dobrih praksi su toliko brojne i različite da smo odlučili da im u budućnosti posvetimo jedan poseban blog.

Na kraju, obzira na to da li radite u kompaniji ili organizaciji najvažnije je da vam posao koji radite donosi zadovoljstvo, kreativnost i inspiraciju i podstiče vas da svakoga dana učite, napredujete i u ono što radite ulažete najbolje od sebe.

Izvor: givingbalkans.org