srijeda, 24. januar 2018.

Budite dio T.A.L.K.S. događaja u Sarajevu i Mostaru


Otvoreniji politički sistem, uključivanje mladih u proces donošenja odluka, stvaranje podsticajnog okruženja za mlade i sve građane Bosne i Hercegovine osnovni su ciljevi projekta T.A.L.K.S. koji je pokrenuo „Perpetuum mobile – Institut za razvoj mladih i zajednice Banja Luka“.

Projekat T.A.L.K.S. nastao je na metodologiji modernih motivaciono-informativnih konferencija i uključuje mlade lidere iz različitih krajeva BiH koji se u svojim inspirativnim govorima bave ključnim aktuelnim pitanjima: EU integracijama, pitanjima zapošljavanja, borbi protiv korupcije i ljudskim pravima. Alumnisti programa „Akademija za političke lidere/ke u BiH“ koji Perpetuum Mobile relizuje već deset godina, koji su svoj put, karijeru i naučene lekcije pretočili u govore, ujedinili su se u namjeri da u baštinu mladima u BiH ostave znanja i kompetencije koje će podstaći mlade da preuzmu aktivnu i odgovornu ulogu u društvu.

Ovim putem pozivamo sve zainteresovane, da se prijave do 30.01. putem linka za T.A.L.K.S. u Sarajevu i T.A.L.K.S. u Mostaru i da prisustvuju ovim jedinstvenim događajima koji će se održati na sljedećim lokacijama:

Sarajevo – 30.01.2018. u 13.00 u prostorijama kina „Kriterion“ na adresi Obala Kulina Bana 2

Govore: Amra Fejzić, Hana Imširović, Elvin Okugić, Emir Ustavdić

Mostar – 31.01.2018. u 11.00 u prostorijama OKC „Abrašević“ na adresi Alekse Šantića 25.

Govore: Marija Ćeškić, Arnesa Dževahirić Rujanac, Anja Petrović, Mario Mikulić

Info: http://bit.ly/2FaHuhn