srijeda, 19. juni 2019.

Ceremonija zvaničnog otvaranja EU Twinning projekta


Projekat provode parlamenti Mađarske, Austrije i Hrvatske u saradnji s parlamentima u Bosni i Hercegovini

Poštovani,
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, Narodna skupština Republike Srpske i Skupština Brčko Distrikta BiH pozivaju Vas na ceremoniju kojom se zvanično obilježava početak tvining projekta koji finansira Evropska unija „Osnaživanje i nastavak podrške parlamentima BiH u poslovima evropskih integracija“.

Projekat provode parlamenti Mađarske, Austrije i Hrvatske u saradnji s parlamentima u Bosni i Hercegovini.

Svečanost će biti održana u četvrtak, 27.06.2019. godine, s početkom u 12.00 sati, u Velikoj sali Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Gostima i medijima će se ovom prilikom obratiti predsjedavajući domova Parlamentarne skupštine BiH, predsjedavajući domova Parlamenta Federacije BiH, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, predsjednik Skupštine Brčko Distrikta BiH, zamjenik predsjednika Narodne skupštine Mađarske, predsjedavajući Komisija za pitanja Evropske unije Parlamenta Austrije i Hrvatskog
sabora, te zamjenik šefa Delegacije Evropske unije u BiH.


Molimo Vas da svoj dolazak potvrdite na broj telefona: 033 286 033 ili na e-mail: biljana.ilic@bih-parliamentary-twinning.eu