petak, 1. februar 2019.

Formirana Savjetodavna grupa za medijsku i informacijsku pismenost u BiH


SARAJEVO, (Patria) - U organizaciji Fondacije za razvoj medija i civilnog društva „Mediacentar“ i Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu održan je sastanak namijenjen institucijama, organizacijama civilnog društva te pojedincima aktivnim u oblasti razvoja i promicanja medijske i informacijske pismenosti. Na sastanku je formirana Savjetodavna grupa koju čine stručnjaci iz relevantnih sektora za razvoj medijske i informacijske pismenosti koji tragaju za novim, kreativnim i održivim mjerama unapređenja medijske i informacijske pismenosti u Bosni i Hercegovini. 

Osnovna djelatnost Savjetodavne grupe bit će razvoj strateških dokumenata, politika i praksi koje mogu unaprijediti medijsku i informacijsku pismenost u Bosni i Hercegovini, a činit će je predstavnici sektora civilnog društva, medija, institucija odgovornih za obrazovanje, kulturu, medije i komunikacije, predstavnici IT sektora i svi zainteresovani koji svojim znanjem i iskustvom mogu doprinijeti razvoju dugoročnih i sistemskih rješenja koja će odgovoriti na potrebe građana i građanki BiH u domenu medijske pismenosti. Članstvo u Savjetodavnoj grupi je na dobrovoljnoj osnovi i njime se iskazuje društveno-odgovorno djelovanje, a ova neformalna grupa stručnjaka ima za cilj postati jezgro za budući kvalitetni razvoj ove značajne oblasti u Bosni i Hercegovini.

Doc. dr. Emir Vajzović, voditelj projekta i rukovodilac Instituta sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu naglasio je interdisciplinarni i multi-sektorski pristup u formiranju ovog tijela, te istaknuo da Fakultet političkih nauka kroz projekat “Izgradnja povjerenja u medije u Jugoistočnoj Evropi i Turskoj” okuplja sve relevantne stručnjake iz ove oblasti i uspostavlja prirodno partnerstvo između donosilaca odluka i stručnjaka iz akademske zajednice, civilnog društva, obrazovnog sektora, sa jačanjem uloge biblioteka u cilju usvajanja kvalitetnih strateških rješenja u ovoj oblasti. 

“Univerzitet u Sarajevu kontinuirano radi na istraživačkom i naučnom odgovoru na društvene izazove kroz interdisciplinarni pristup. Dosad urađeno u ovom projektu svjedoči o nužnosti i važnosti uloge akademske zajednice kao jezgra iz kojeg se mogu i trebaju pokrenuti promjene u ovoj oblasti.”, naglasio je Vajzović. 

Na sastanku su predstavljeni i dokumenti Pozicijska i Pregledna studija o politikama i strategijama medijske i informacijske pismenosti, a potom najavljene i naredne projektne aktivnosti u okviru projekta „Izgradnja povjerenja u medije u Jugoistočnoj Evropi i Turskoj“. 

Izvršna direktorica Fondacije Mediacentar Maida Muminović poručila je da je formiranje Savjetodavne grupe važno kako bi se identifikovale sve aktivnosti iz ove domene koje se trenutno odvijaju u našoj zemlji, te kako bi se u konačnici razvila zajednička komunikacijska platforma.

„Time ćemo, prije svega, postići bolju međusobnu informiranost, te osigurati da se svi tekući programi oslanjaju jedni na druge i skupa razvijaju. Dodatno, želimo obezbijediti postojanje zajedničke i efikasne platforme za doprinos razvoju strategija za medijsku i informacijsku pismenost u Bosni i Hercegovini.“

Na sastanku je usvojen i nacrt teksta Deklaracije o značaju medijske i informacijske pismenosti u Bosni i Hercegovini. Ovaj dokument ima stručni, naučni i moralni značaj za dalje zagovaranje u oblasti medijske i informacijske pismenosti u Bosni i Hercegovini. Savjetodavna grupa i Deklaracija je otvorena za pristupanje svim pojedincima i institucijama kojima je tema medijske i informacijske pismenosti bliska i interesantna.

Formiranje i rad neformalne Savjetodavne grupe podržava Evropska unija kroz regionalni projekat "Mediji za građane - građani za medije" koji u BiH provodi Fondacija Mediacentar Sarajevo i projekat „Izgradnja povjerenja u medije u Jugoistočnoj Evropi i Turskoj“, koji provodi Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Nacrt teksta Deklaracije o značaju medijske i informacijske pismenosti u Bosni i Hercegovini dostupan na linku

Preuzeto sa: www.nap.ba