29. maj 2018

GLAS ORGANIZACIJA: Jer imamo šta reći!


Pozivamo vas da nam kažete sve i osvojite vrijedne novčane nagrade! Želimo čuti vaše priče, iskustva, prepreke na koje ste naišli ili koje ste zaobišli.
Rok za dostavu radova ili članaka je 23.06.2018. godine.

Povodom 2. akcione konferencije koju Centar za promociju civilnog društva (CPCD) poziva organizacije civilnog društva (OCD) da dostave članke/radove koji će doprinijeti aktuelnom istraživanju o finansiranju i prihodima OCD s ciljem jačanja i stabilnosti civilnog sektora. Istraživanje i konferencija se fokusiraju na glavne parametre u procesima dodjele sredstava iz javnih budžeta, istraživanju potreba i problema sa kojima se OCD suočavaju, kao i modela održivosti civilnog sektora u Bosni i Hercegovini. 

Šira slika...

Bosna i Hercegovina, sa svim svojim institucijama je i dalje najveći donator organizacijama civilnog društva, što govore i posljednji izvještaji o finansiranju OCD. Pitanje finansiranja OCD iz javnih budžeta je u krajnjem slučaju u jako izazovnoj situaciji i zahtjeva aktivno učešće civilnog sektora u cjelini.

Shvatamo da se oko nas dešavaju različite situacije koje mogu da ugroze ispunjavanje programskih ciljeva napretka BiH prema Evropskoj Uniji, te da trenutni sistem finansiranja OCD možemo unaprijediti zajednički kako bi učinili civilni sektor održivim i od pomoći u unapređenju kvaliteta života građana i građanki. Ukoliko prećutno dopustimo da se i dalje iste stvari dešavaju iznova i iznova, dovest ćemo se u situaciju da će civilni sektor nestati u obimu koji je potreban u službi građanima i građankama i zato je važno da razgovaramo o svemu što se dešava kada se radi o upotrebi javnih sredstava za finansiranje OCD.

Interesantne teme:

 • Netransparetno finansiranje i/ili manipulacija dodjele sredstava iz javnih budžeta;
 • Komercijalne aktivnosti/ostvarivanje prihoda od vlastite aktivnosti;
 • Korupcija pri dodjeli sredstava iz javnih budžeta;
 • Primjeri dobrih praksi: Organizacije sa ekonomskim aktivnostima/preduzećima;
 • Problemi sa finansijama;
 • Smanjenje prostora za djelovanje civilnog društva;
 • Društveno preduzetništvo;

Dostavljanje članaka, rokovi i nagrađivanje

Vaš članak možete dostaviti do 23.06.2018. godine putem e-maila smart.rc@cpcd.ba u obliku Word ili PDF dokumenta sa naznačenim:

 • Ime i prezime,
 • E-mail,
 • Broj telefona,
 • Adresa i grad u kojem živite.

Također, vaš rad možete dostaviti do 23.06.2018. godine i u online formi na OVOM LINKU.

Sve što pošaljete ćemo objediniti u jedinstven dokument sa nalazima istraživanja koje smo već uradili i onih koje planiramo uraditi. Pošaljite nam svoj članak u kojem možete ispričati bilo šta na navedene teme u vezi sa vašim radom i onim sa čime ste se susreli, a mi ćemo nagraditi najbolje prezentirane slučajeve sljedećim nagradama, prema kriterijima CPCD-a:

              I nagrada – 250 KM za najbolji članak;

              II nagrada – 150 KM za drugi najbolji članak;

              III nagrada – 100 KM za treći najbolji članak;

Kriteriji za odabir su bazirani na kvalitetu i izvrsnosti rada, te najboljem prikazu situacije sa kojom se OCD u Bosni i Hercegovini suočavaju. Članci trebaju biti ne duži od 1000 riječi bez ilustracija i/ili slika.