ponedjeljak, 26. novembar 2018.

IAESTE: Prezentacija konkursa za plaćenu praksu


Kao i proteklih godina, IAESTE LC Sarajevo i ove godine organizuje konkurs za plaćenu stručnu praksu u inostranstvu.

IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) je najveća studentska organizacija koja se prvenstveno bavi razmjenom studenata radi obavljanja stručne prakse.

Tokom svog djelovanja preko 650 studenata iz Bosne i Hercegovine je dobilo mogućnost da obavi stručnu praksu u nekoj od 87 zemalja svijeta u kojima IAESTE djeluje.

Ovom prilikom Vas pozivamo da aplicirate za ovogodišnji konkurs koji traje od 20.11. do 17.12.2018. godine.

ONLINE FORMULAR ZA REGISTRACIJU

Da bi konkurisali, potrebno je da dostavite sljedeće dokumente na adresa našeg udruženja: 

1. POPUNJEN ONLINE FORMULAR
2. POTVRDA O STATUSU REDOVNOG STUDENTA
3. PREPIS I PROSJEK OCJENA
*Studenti Master studija moraju donijeti prepis i prosjek i sa I ciklusa(Bachelor)
4.POLOŽEN IAESTE TEST IZ ENGLESKOG JEZIKA

Preuzeto sa: www.facebook.com